Zadanie jest z przedmiotu technicznego a tak dokladne z USIRu czyli uklady regulacji i sterowania a brzmi

Narysoj schemat blokowy dowolnego układu regulacji . Opisz jego działanie i odpowiedz na pytania :
1) Ktore z elemetow układu spełniaja role elemetu :
a) zadajacego,
b) pomiarowego,
c) wykonawczego,
d) nastawczego,

2)Jaka wielkosc fizyczna jest w tym ukladzie wielkoscia:
a) zadajaca,
b) sterujaca,
c) regulowana,
d) zakladajaca,

Okresl w ktoeym miejscu ukladu regulacji wielkosc ta wystepuje

1

Odpowiedzi

2010-04-13T19:35:42+02:00