Uczniowie identyfikowali skały wapienne. W jaki sposób można wykonać to zadanie, używając 10-procentowego roztworu octu?
Narysuj/opisz schemat doświadczenia, napisz obserwacje, sformułuj wniosek i napisz równania reakcji w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:48:45+02:00
Opis doświadczenia:
Do probówki wprowadzamy skałę wapienną i dodajemy 10% kwasu octowego CH3COOH.
Probówkę zatykamy korkiem z rurką odprowadzającą ,którą wkładamy do wody wapiennej.(nasycony roztwór Ca(OH)2).
Obserwacje:
W probówce zachodzi gwałtowna reakcja w wyniku której powstaje gaz bezbarwny ,który powoduje zmętnienie wody wapiennej.
Wniosek:
W układzie doświadczalnym zaszła reakcja w/g równania:
CaCO3+2CH3COOH=(CH3COO)2Ca+H2CO3.
H2CO3=H2O+CO2-nietrwały kwas.
Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O-powoduje zmętnienie wody wapiennej.
Jest to reakcja charakterystyczna dla skał wapiennych i służy do ich identyfikacji.
8 3 8