1.wyjasnij jakie sa cele układu w sprawie Antarktydy.
2.Odszukaj w róznych źródłach informacje o dziórze ozonowej w górnych warstwach atmosfery nad biegunem poludniowym.Wyjasnij,z czym zwiazane jest to zjawisko i jakie ma ono znaczenie dla organizmów zywych.

1

Odpowiedzi

2010-04-16T22:33:59+02:00
1.zjednoczenie państw, wolne decyzje.
2.dziura ozonowa to docieranie do atmosfery promieni nadfioletowych. Związane jest ono ze zmianą klimatu w strefach klimatycznych np. topnienie Antarktydy. Przez topnienie Antarktydy morza i oceany są coraz głębsze, może to spowodować zatopienie lądów.
93 4 93