Odpowiedzi

2010-04-13T19:39:46+02:00
Strefy klimatyczne na Ziemi
Czynniki kształtujące klimat spowodowały na różnych obszarach Ziemi zróżnicowanie wysokości temperatur i opadów oraz ich specyficzny rozkład w ciągu roku. Umożliwiło to wydzielenie stref klimatycznych, a w ich obrębie typów klimatów.

– Strefa klimatów równikowych – charakteryzuje się średnią roczną temperaturą około 25°C, małymi (kilkustopniowymi) dobowymi i rocznymi amplitudami temperatur, roczną sumą opadów powyżej 2000 mm. Rozkład opadów wyznacza pory roku – porę suchą i deszczową. W strefie klimatów równikowych wyróżnia się klimat równikowy wybitnie wilgotny oraz podrównikowy z jedną lub dwiema porami suchymi.

– Strefy klimatów zwrotnikowych – w których średnie temperatury najcieplejszych miesięcy są wyższe niż 25°C, najzimniejszych od 10°C do 20°C. Charakterystyczne dla tej strefy są bardzo wysokie dobowe amplitudy temperatur. W dużym stopniu zróżnicowana jest również wysokość opadów: od ponad 2000 mm na obszarach monsunowych do minimalnych, poniżej 100 mm, na zachodnich wybrzeżach i w centralnych częściach kontynentów. W strefie zwrotnikowej występują klimaty: zwrotnikowy suchy (pustynny), zwrotnikowy morski i zwrotnikowy monsunowy.

– Strefy klimatów podzwrotnikowych – ze średnimi rocznymi temperaturami 10°-20°C i średnimi temperaturami najchłodniejszego miesiąca od 0°C do 10°C. Pory roku wyznaczane są przez temperatury i opady przeważające w jednej z nich. Występują tu trzy typy klimatu: śródziemnomorski, podzwrotnikowy kontynentalny suchy (pustynny) i podzwrotnikowy monsunowy.

– Strefy klimatów umiarkowanych – które dzielimy na dwie części: klimaty ciepłe i chłodne. W ciepłej części strefy średnie roczne temperatury wynoszą od 0°C do 10°C, wyraźnie zaznaczają się termiczne pory roku, a opady mogą przeważać we wszystkich porach roku. Występują tu klimaty umiarkowane: morski, lądowy, przejściowy (między morskim i lądowym) oraz monsunowy. W chłodnej części strefy średnie temperatury najzimniejszego miesiąca spadają do ok. –10°C. Wyróżnia się w niej klimaty morski i lądowy.

– Strefy klimatów okołobiegunowych – w których średnie roczne temperatury są poniżej 0°C, a temperatury najcieplejszego miesiąca poniżej 10°C – brak termicznego lata oraz występują niewielkie opady, poniżej 250 mm. W strefach okołobiegunowych wydziela się nieco cieplejszy klimat subpolarny i klimat polarny z ujemnymi temperaturami w ciągu całego roku. Klimatem astrefowym, mogącym występować we wszystkich strefach, jest klimat górski.