Proszę aby każdy podpunkt był dokładnie rozpisany :)

Zadanie 1.

Przedstaw w jak najprostszej postaci:

a) (8a+4b):4
b) (9a+6):3
c) (a²+5ab-b²): -0,25
d) [5(a+b)-(b-a)]: 2
e) [8a-4(1-a)] : 4
f) [2(a+b-1)-(a-b)] : 3

Zadanie 2.

Zapisz jak najprościej:

a) (3a+5a²):a
b) (5ab+2a²):a
c) [8ab+a(b+3a)]:3a
d) (7c²+2c) : 0,5c
e) [8x(2x+1)-5(x²+2x)] : x
f) [4x(5x+2y)-4x(5x+2xy)] : xy

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:52:43+02:00
A) (8a+4b):4 = 2a+b
b) (9a+6):3= 3a+2
c) (a²+5ab-b²): -0,25= -¼a²-20ab+¼b²
d) [5(a+b)-(b-a)]: 2=3a+2b
e) [8a-4(1-a)] : 4=3a-1
f) [2(a+b-1)-(a-b)] : 3=⅓a+b-⅔

Zadanie 2.

a) (3a+5a²):a=3+5a
b) (5ab+2a²):a=5b+2a
c) [8ab+a(b+3a)]:3a=3b+a
d) (7c²+2c) : 0,5c=14c+4
e) [8x(2x+1)-5(x²+2x)] : x=11x+2
f) [4x(5x+2y)-4x(5x+2xy)] : xy = -8x+8
10 3 10
2010-04-13T20:08:02+02:00
1.
a) (8a + 4b): 4 = 2a + b
b) (9a + 6): 3 = 3a + 2
c) (a² + 5ab - b²): -0,25 = -0,25a² - 20ab + 0,25b²
d) [5(a+b) - (b-a)]: 2 = [5a + 5b - b + a]: 2 = [6a + 4b]: 2 = 3a + 2b
e) [8a - 4(1-a)]: 4 = [8a - 4 + 4a]: 4 = [12a - 4]: 4 = 3a - 1
f) [2(a+b-1)-(a-b)] : 3 = [2a + 2b - 2 - a + b]: 3 = [a + 3b - 2]: 3 = 1/3a + b - 2/3

2.
a) (3a + 5a²): a = 3 + 5a
b) (5ab + 2a²): a = 5b + 2a
c) [8ab + a(b + 3a)]: 3a = 3b + a
d) (7c² + 2c): 0,5c = 14c + 4
e) [8x(2x+1) - 5(x²+2x)]: x = 11x + 2
f) [4x(5x+2y) - 4x(5x+2xy)]: xy = -8x + 8

Myślę, że nie ma błędów.
12 4 12