Pilne!
Droga leśniczego do domu prowadzi przez las w kształcie równoległoboku o bokach równych 20 km i 15 km. Przez las wytyczono dwie ścieżki, tak jak na załączniku. Oblicz długości tych ścieżek oraz różnicę ich długości w przybliżeniu do 1 m.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T01:43:25+02:00
Przyjmując c jako dł. dłuższej a h krótszej ścieżki mamy

c²+15²=20²
c²=400-225
c=√175
c=13,23km
kąt α jest w górnym lewym rogu zatem sinα=15/20=0,075
w drugim trójkącie wyznaczonym przez dwie ścieżki i częściowo przez ścieżkę o dł.20km (ponieważ dłuższa ścieżka dzieli nam równoległobok na pół, zatem te kąty będą sobie równe) otrzymamy
sinα=h/13,23
0.75*13,23=h
h=9,94km