Odpowiedzi

2010-04-13T19:58:16+02:00
"Znamy już laureatów X konkursu Pro Publico Bono"
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA zdobyła nagrodę główną X edycji Konkursu Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską. Wśród laureatów jest Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice z powiatu gorlickiego.
Zdobywca głównej nagrody działa od 1994 r. na rzecz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie nidzickim na Warmii i Mazurach. Fundacja udziela poręczeń kredytowych i mikropożyczek, prowadzi szkolenia doradza małym firmom, pomaga gminom w pozyskiwaniu unijnych funduszy.
Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu także działa od 1994 r. Jej główny cel to działalność oświatowo-wy-chowawcza i kulturalna w oparciu o historię obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birke-nau dla młodzieży i dorosłych z różnych stron świata Wprawdzie dom spotkań został otwarty już w 1986 r., ale realizację całego projektu zakończono w 1998 r.
Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice powstało w 2000 r. z inicjatywy rodziców i nauczycieli, którzy nie chcieli się zgodzić na dowożenie dzieci do szkoły w sąsiedniej wsi. Sto-
warzyszenie jest organem prowadzącym dla publicznego gimnazjum "Małej Szkoły" i placówki wsparcia dziennego "Iskierka", realizuje szereg programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz całego środowiska wiejskiego.
Po raz pierwszy konkurs Pro Publico Bono został zorganizowany przez premiera Jerzego Buzka w 1999 r. Wtedy wybrano najlepsze inicjatywy obywatelskie 10-lecia odrodzonej niepodległości -Wyższą Szkołę Biznesu National Louis University w Nowym Sączu utworzoną przez Krzysztofa Pawłowskiego i stowarzyszenie Przymierze Rodzin założone przez Izabelę Dzie-duszycką i jej przyjaciół. Pierwsi laureaci wraz z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, ówczesnym honorowym przewodniczącym kapituły, zdecydowali o kontynuacji konkursu. Obecnie honorowy patronat sprawuje kard. Stanisław Dziwisz oraz rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski. Fundatorem nagród jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.Dziennik Polski, 2008-11-12

"Pro Publico Bono dla Fundacji z Nidzicy"
Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida" z Nidzicy otrzymała nagrodę główną dziesiątej edycji konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską Pro Publico Bono.
Konkursowa gala odbyła się we wtorek w Teatrze im. J.Słowackiego w Krakowie. Laureatów wyłoniła Kapituła Konkursu Pro Publico Bono pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla. Nagroda główna to 100 tys. zł. Nidzicką Fundację Rozwoju "Nida" uhonorowano za "całokształt działalności urzeczywistniającej ideał samorządności lokalnej we wspólnocie lokalnej". Fundacja zrealizowała projekt "Garncarska wioska" dla bezrobotnych mieszkańców wsi.
- Ta nagroda jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Nie spodziewałem się jej, bo w Polce jest wiele cennych inicjatyw. To zaszczyt, ogromne wyróżnienie i myślę, że dodające skrzydeł. Nasza praca miała, ma i będzie miała sens w dalszym ciągu - powiedział prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida" Krzysztof Margol.rp.pl, 2008-11-11

"Obywatelskie Święto Niepodległości "Pro Publico Bono" w Krakowie
Patriotyczny przemarsz ulicami Krakowa, prapremiera poematu symfonicznego "Norwidiana" Jerzego Maksymiuka i finał konkursu Pro Publico Bono to niektóre z punktów obchodów tegorocznego Święta Niepodległości "Pro Publico Bono" w Krakowie.
Organizatorzy święta apelują, by Krakowianie wzięli w nim udział razem z rodzinami, a podczas tradycyjnego przemarszu z Wawelu pod Grób Nieznanego Żołnierza 11 listopada pojawili się w historycznych strojach.
"Kraków ma tradycje publicznego obchodzenia święta niepodległości. Sprzyja temu także naturalna scenografia historycznego Krakowa, co podkreślają laureaci naszego konkursu inicjatyw społecznych z całej Polski" - powiedział podczas sobotniej konferencji prasowej prezes Fundacji Konkurs Pro Publico Bono Waldemar Rataj.
Tegoroczne obchody Obywatelskiego Święta Niepodległości inicjują jednocześnie przygotowany przez Fundację projekt "Rok Niepodległości", na który składać się będzie cykl wydarzeń społecznych i kulturalnych, organizowanych przez społeczności obywatelskie i samorządowe w całej Polsce przy wsparciu marszałka województwa małopolskiego.
Jak podkreślił Waldemar Rataj, oprócz 90. rocznicy odzyskania niepodległości, podczas "Roku Niepodległości" obchodzona także będzie przypadająca 4 czerwca 2009 roku 20. rocznica odrodzenia Rzeczpospolitej, a także 30. rocznica pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku. Zakończeniem projektu będzie przyszłoroczne Święto Niepodległości 11 listopada 2009 roku.
Okazją do przemyśleń podczas Roku Niepodległości będzie także przypadająca na przyszły rok rocznica 10-lecia istnienia konkursu Pro Publico Bono.
Wiodącym wydarzeniem Roku Niepodległości będzie poemat symfoniczny Jerzego Maksymiuka "Norwidiana", wykonany na zakończenie gali finałowej tegorocznej edycji konkursu we wtorek 11 listopada i dedykowany laureatom wszystkich edycji Konkursu. Poemat będzie prezentowany podczas "Roku Niepodległości" w całej Polsce.
Jak wyjaśnił Waldemar Rataj, poemat stanowi "próbę przypomnienia zapomnianego ducha romantyczności, którego Polacy potrzebują", a dzięki któremu laureaci konkursu podejmują inicjatywy, które tylko romantycy podjąć potrafią. Będzie jednocześnie zaproszeniem do debaty o współczesnych wymiarach romantyzmu.
Próby dotarcia z treściami patriotycznymi do młodych ludzi zapowiedział także dyrektor krakowskiego ośrodka telewizyjnego Witold Gadowski.
W programie Obywatelskiego Święta Niepodległości Pro Publico Bono znalazł się także m.in. "I Krakowski Maraton Kulturalny - Z uśmiechem do niepodległości", zaplanowany na 9 listopada na Scenie "Tęcza" w Krakowie. Jak podkreślił opiekun artystyczny Sceny "Tęcza" Jakub Baran, maraton stanowi próbę radosnego, urodzinowego obchodzenia Święta Niepodległości.
Obywatelskie Święto Niepodległości Pro Publico Bono organizowane jest w Krakowie w dniach od 7 do 11 listopada.gazetawyborcza.pl, 2008-11-08

2007 r."Nagrody PRO PUBLICO BONO : Zwyciężyła Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania.
W dziewiątej edycji konkursu Pro Publico Bono na Najlepsze Dzieło Obywatelskie główną nagrodą jest 60 tys. zł. Poznańska fundacja ma imponujące osiągnięcia w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, opuszczających więzienia i szpitale psychiatryczne czy uzależnionych. Tworzy i wspiera ich wspólnoty oraz różne inicjatywy lokalne. Kapituła nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla doceniła zwłaszcza prowadzoną przez "Barkę" akcję pomocy polskim emigrantom w Londynie i Dublinie.
Podczas wczorajszej uroczystości w krakowskim Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha wręczono też pierwsze nagrody (po 45 tys. zł) przyznane w pięciu kategoriach aktywności obywatelskiej - od edukacji, kultury, pomocy charytatywnej i ochrony zdrowia po dyplomację społeczną oraz inicjatywy regionalne i lokalne - a także 13 wyróżnień po 10 tys. zl.
Pierwsze nagrody otrzymali: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta z Sanoka, Fundacja Odpowiedzialności Obywatelskiej z Warszawy, Fundacja Forum Gryf ze Szczecina i Polska Fundacja im. Roberta Schumana Honorowe nagrody i tytuły Instytucji Pro Publico Bono za całokształt działalności przyznano Fundacji Kronenberga przy banku Citi Handlowym oraz Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Obywatelskiego.
Konkurs Pro Publico Bono ogłoszono po raz pierwszy w 1999 roku przez premiera Jerzego Buzka dla uczczenia dziesięciolecia odrodzenia Rzeczypospolitej i promocji wzorców współczesnego patriotyzmu. Lista laureatów tradycyjnie ogłaszana jest 11 listopada w Krakowie, w ramach Obywatelskiego Święta Niepodległości, dla podkreślenia, że aktywność dla dobra wspólnego jest dziś najlepszą formą patriotyzmu. Nagrody finansuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności."Rzeczpospolita, 2007-11-12"Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka z Wielkopolski zdobyła główną nagrodę tegorocznej edycji Konkursu Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską. Wśród laureatów znalazło się kilka organizacji pozarządowych z Małopolski.
Konkurs na najlepszą inicjatywę obywatelską odbywa się od 1999 r. Miało to być jednorazowe przedsięwzięcie dla uczczenia 10-lecia odrodzenia Polski, ale zarówno organizatorzy konkursu, jak i jego laureaci uznali, że promowanie dzieł obywatelskich i działań organizacji pozarządowych trzeba kontynuować. W tym roku konkurs odbył się po raz dziewiąty, a po jego rozstrzygnięciu ogłoszono rozpoczęcie X jubileuszowej edycji.
Laureaci są ogłaszani i nagradzani 11 listopada w Krakowie. Z tego powodu zdecydowano, by gala finałowa konkursu była kulminacją Obywatelskiego Święta Niepodległości, w ramach którego odbywają się także inne spotkania, dyskusje i uroczystości. W tym roku w ramach tego święta odbyła się m.in. inauguracja ogólnopolskiej debaty "Pochwała inteligencji", koncertowali uczestnicy Programu Pomocy Wybitnie Uzdolnionym i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus".Dziennik Polski, 2007-11-122006 r."Klub Inteligencji Katolickiej z Warszawy i Fundacja Muzyka Kresów z Lublina są laureatami nagród głównych (po 65 tys. zł) ósmej edycji konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską Pro Publico Bono. KIK nagrodzono za całokształt 50-let-niej działalności i akcję pomocy zdelegalizowanemu białoruskiemu liceum, a Muzykę Kresów za badanie i kontynuowanie muzycznej tradycji Suwalszczyzny.

Podczas sobotniej uroczystości w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego wręczono też nagrody za aktywność obywatelską (po 40 tys. zł). Otrzymali je: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA z Nowego Sącza, Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych z Krakowa, Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" z Iipnika-Łopuszki Małej, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z Konina i Polska Akcja Humanitarna z Warszawy.

Nagrody przyznaje Fundacja Pro Publico Bono, a finansuje Polsko-- Amerykańska Fundacja Wolności."Rzeczpospolita, 2006-11-13

"Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich otrzymało wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Pro Publico Bono na Najlepsze Dzieło Obywatelskie roku 2006. Laureatem nagrody głównej jest Klub Inteligencji Katolickiej, któremu prezesuje Piotr Cywiński, od września dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
KIK przyznano nagrodę za całokształt działalności o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
-Do konkursu zgłoszono inicjatywę "Akcja Białoruś", która polega głównie na wsparciu zdelegalizowanego przez władze na Białorusi Humanistycznego Liceum im. Jakuba Kolasa z Mińska, ostatniej placówki nauczającej w tym kraju po białorusku - informuje Joanna Then z Pro Publico Bono.
Wyróżnienie w VIII edycji konkursu przypadło zaś Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Oświęcimskich z siedzibą w Oświęcimiu za pomysł zorganizowania "Dnia Pamięci o Polskich Ofiarach Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych drogą do odbudowania tradycji patriotycznych wśród młodych". Inicjatywa była odpowiedzią na narastające pojawianie się kłamstw i przekłamań w mediach zagranicznych dotyczących byłego obozu w Oświęcimiu np. sformułowania "polskie obozy". Projekt poparli samorządowcy i radni Małopolski. Stowarzyszenie podejmowało przez szereg lat bardzo aktywne działania w celu zrealizowania projektu.
Zaczęto od reaktywowania uroczystości upamiętniającej przewiezienia pierwszych więźniów. 13 czerwca każdego roku odbywają się w Tarnowie, a 14 w Oświęcimiu. Zasadniczą aktywnością były jednak apele do najwyższych władz w Polsce z prośbą o poparcie projektu oraz nagłaśnianie inicjatywy w mediach. Aż do 2006 roku zabiegi te okazywały się bezskuteczne, a władze Polski niechętne wobec takich działań. Apel odrzucał wielokrotnie prezydent Aleksandra Kwaśniewskiego, rząd oraz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która to ustawowo powinna zająć się tą sprawą. Ostatecznie 9 czerwca 2006 roku roku Sejm RP przyjął uchwalę autorstwa marszałka Marka Jurka o ustanowieniu 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów".Gazeta Krakowska, 2006-11-13


"Dwie śląskie instytucje wyróżnione. Stowarzysze­nie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum Św. Anto­niego" w Chorzowie - za stwo­rzenie dziennego oddziału opieki paliatywnej, Towarzy­stwo Miłośników Lwowa i Kre­sów Południowo-Wschodnich, oddział Bytom za szerzenie Kultury i Dziedzictwa Kulturo­wego - otrzymały wyróżnienia wartości 10 tysięcy złotych w prestiżowym konkursie Pro Publico Bono zorganizowa­nym w Krakowie.
- Nie spodziewaliśmy się tej nagrody. Konkurencja była ogromna. Zgłosiło się 137 różnych inicjatyw z całej Polski. To dla nas duże wyróżnienie - mó­wi Barbara Kopczyńska, wice-prezs chorzowskiego Hospicjum.
Celem konkursu jest nagra­dzanie najciekawszych i naj­bardziej wartościowych inicja­tyw organizacji obywatelskich. Za ważne uznano promowanie inicjatyw lokalnych, mających duże znaczenie dla miast, w których powstały. Pierwszy raz konkurs Pro Publico Bono ogłoszono w 1999 roku z inicja­tywy premiera Jerzego Buzka. Piecze nad konkursem, w ko­lejnych latach, objęli Jan Nowak-Jeziorański, Izabela Dzieduszycka i Krzysztof Pawłowski -jego pierwsi laureaci.
Tegoroczna edycja odbyła się pod honorowym patrona­tem Rzecznika Praw Obywatelskich dr Jana Kochanowskiego."Dziennik Zachodni. 2006-11-14

2005 r."Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego otrzymało główną nagrodę konkursu Pro Publico Bono.
Wyniki konkursu ogłoszono wczoraj w Krakowie. Podczas finałowej gali w Sukiennicach najwięcej powodów do zadowolenia mieli przedstawiciele wo­jewództwa lubelskiego. Nagrodę głów­ną - czek na 60 tys. zł - odebrało Sto­warzyszenie na rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego z Podedwórza (powiat parczewski). - Nie mogę jeszcze w to uwierzyć. To dla nas wielki zaszczyt i ogromne wy­różnienie - powiedziała "Gazecie" pre­zes stowarzyszenia Gabriela Bilkie­wicz.
Organizacja została uhonorowana za program "Rozwój przedsiębiorczości na wsi w oparciu
o dziedzictwo kultu­rowe i zasoby środowiska naturalnego". W jego ramach powstał Ośrodek Edu­kacji Regionalnej. Prowadzone są tam warsztaty z rękodzieła, uczestnicy za­jęć rzeźbią też w drewnie, wykonują ozdoby ze słomy, a nawet uczą się tra­dycyjnej metody wypieku chleba.
Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego powstało w 2001 r. Aktywną działal­ność rozpoczęło rok później, gdy otrzy­mało siedzibę po byłej szkole podsta­wowej. Od tego czasu dostało granty na realizację dziewięciu projektów. Ostat­ni z nich okazał się najlepszy w Pol­sce.
Drugim nagrodzonym w Krakowie reprezentantem Lubelszczyzny jest Za­mojskie Towarzystwo Oświatowe "Krok do przodu", które zwyciężyło w kategorii inicjatywa edukacyjna.
Głównym celem odbywającego się od 1999 r. konkursu Pro Publico Bono, którego patronem jest Rzecznik Praw Obywatelskich, jest wspieranie rozwo­ju społecznego i budowa nowoczesne­go państwa demokratycznego."Gazeta Wyborcza w Lublinie, 2005-11-12"60 tys. zł otrzymał zwycięzca konkursu fundacji Pro Publico Bono - Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego Podedwórze. W sali Hołdu Pruskiego Muzeum
w Sukiennicach odbyła się gala VII edycji konkursu fundacji, która za cel postawiła sobie propagowanie inicjatyw obywatelskich.
Werdykt przedstawili kardynał Franciszek Macharski oraz prof. Andrzej Zoll - przewodniczący kapituły. Rozdali siedem pierwszych nagród po 35 tys. zł w kategoriach: edukacja, kultura, pomoc społeczna i zdrowie, środowisko i współpraca międzynarodowa.
W tej ostatniej kategorii zwyciężyło Niezależne Stowarzyszenie Studentów krakowskiej Akademii Pedagogicznej za inicjatywę "Polsko-Ukraiń-skie Mosty Akademickie PUMA 2010" oraz Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z Nowego Sącza. Wyróżniono również (10 tys. zł) m.in. Stowarzyszenie Ne Cedat Academia z Krakowa.

Gościem honorowym gali był Stefan Wilkanowicz - jeden z dwóch laureatów przyznanej w tym roku po raz pierwszy Oświęcimskiej Nagrody Praw Człowieka im. Jana Pawła II.
Gala była częścią Obywatelskiego Święta Niepodległości zorganizowanego przez fundację. W jego ramach odbyło się również spotkanie Klubu Debaty Pro Publico Bono. Jarosław Kurski, opowiadał
o osobie i dziele Jana Nowaka Jeziorańskiego, współtwórcy konkursu