Odpowiedzi

2010-04-13T20:53:03+02:00
KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO:
NATO Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization) bierze swój początek od traktatu brukselskiego, podpisanego w marcu 1948r. przez pięć państw: Francję, Wielką Brytanię, Belgię, Holandię i Luksemburg. W czerwcu 1948r., na podstawie uchwalonej przez Senat USA tzw. rezolucji Vandenberga, która wzywała do tworzenia bloków militarnych w celu obrony przed zagrożeniem sowieckim, przyłączyły się do niego Stany Zjednoczone. Traktat ten zapoczątkował wojskową współpracę tych państw po II wojnie światowej.