Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T00:13:43+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) 2CH₃COOH + CaO----->(CH₃COO)₂Ca + H₂O
...........................octan(etanian) wapnia + woda

b) C₃H₇COOH + O₂---->4C + 4H₂O
...........................węgiel + woda

c) HCOOH + NaOH---->HCOONa + H₂O
...................mrówczan(metanian) sodu + woda

d) C₂H₅COOH + 2 O₂---->3CO + 3H₂O
.......................tlenek węgla(II) + woda

e) 2HCOOH + MgO---->(HCOO)₂Mg + H₂O
........................mrówczan magnezu + woda

f) C₁₅H₃₁COOH + LiOH----->C₁₅H₃₁COOLi + H₂O
................................palmitynian litu + woda

g) 2C₃H₇COOH + K₂O----->2C₃H₇COOK + H₂O
..............................butanian potasu + woda

h) 2HCOOH + Zn---->(HCOO)₂Zn + H₂
........................mrówczan cynku + wodór

i) C₂H₅COOH<---H₂O---->C₂H₅COO⁻ + H⁺
...........................anion propionowy + kation wodoru

j) 2C₂H₅COOH + Mg(OH)₂----->(C₂H₅COO)₂Mg + 2H₂O
...................................propanian magnezu + woda

k) C₃H₇COOH + 5 O₂----->4CO₂ + 4H₂O
............................tlenek węgla(IV) + woda
3 5 3