Odpowiedzi

2010-04-13T19:52:45+02:00
1306 - Władysław Łokietek jako władca Polski zajmuje ziemię krakowską, Pomorze Gdańskie, Kujawy, ziemię łęczycką i sieradzką.
1308 - Zabór Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków.
1309 - Zakon Krzyżacki ogłasza się prawowitym władcą Pomorza Gdańskiego. Krzyżacy zawierają układ z Brandenburgią, na mocy którego uzyskują fikcyjne prawa do Pomorza Gdańskiego.
1311 - Wybuch buntu mieszczan małopolskich przeciw Łokietkowi (Bunt wójta Alberta).
1312 - Władysław Łokietek odzyskuje Kraków i mści się na ludności niemieckiej.
1314 - Przejęcie Wielkopolski przez Władysława Łokietka.
1320 - Władysław Łokietek koronowany na Wawelu przez arcybiskupa Janisława.
1321 - Dobiega końca sąd nad Krzyżakami w Inowrocławiu. Sąd nakazuje oddać Pomorze Gdańskie Polsce.
1325 - Sojusz Łokietka z księciem litewskim Gedyminem, a następnie z książętami zachodniopomorskimi.
1327 - Zgłaszający pretensje do polskiego tronu po wymarłych Przemyślidach król Czech Jan Luksemburczyk rusza na Kraków. Wycofuje się z powodu zagrożenia węgierskiego. Idąc przez Śląsk przyjmuje hołd lenny od znacznej części książąt śląskich, co powoduje utratę Śląska przez Polskę na rzecz Czech.
1329 - Wojna z Krzyżakami.
1331 - Władysław Łokietek czyni swego syna królewicza Kazimierza namiestnikiem Wielkopolski i Kujaw. Bitwa pod Płowcami.
1332 - Najazd Krzyżaków, którego skutkiem jest zabór Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Zdobycie Brześcia Kujawskiego przez Krzyżaków. Jan Luksemburski nadaje Krzyżakom prawa do Kujaw.
1333 - Koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski.
1 1 1