Odpowiedzi

2010-04-13T20:37:19+02:00
W pierwszym przysłowiu jest 50 głosek, 15 liter, spółgłoski: g,r,z,m,t,w,k,n,d,b,j,ż,s,ś,l,p,c. Samogłosek: i,
w drugim 23 głosek oraz liter
w trzecim 24 głoski i litery.
Grzmot w kwie - tniu-do - bra no - wi - na, już szron ro - ślin nie po - ści - na.

Deszcz ma - jo - wy czy - ste zło - to!

Gbu - sze, po - śpiesz się z tą ro - bo - tą.