1.) Oblicz wysokość trapezu równoramiennego,którego podstawy są równe10 cm i 4 cm, a ramię jest równe 5 cm.

2.) w okręgu o środku O i promieniu r=5cm dana jest cięciwa CD, której odległość od środka okręgu jest równa 4 cm. Oblicz długość cięciwy CD.

2

Odpowiedzi

2010-04-13T19:51:16+02:00
Zadanie pierwsze można obliczyć z twierdzenia Pitagorasa
a²+b²=c²
3²+b₂=5²
9+b²=25
b²=25-9
b²= (pod pierwiastkiem 16)
b=4

Wysokość trapezu wynosi 4

2010-04-13T19:53:42+02:00
1.)
5²=3²+x²
25=9+x²
25-9=x²
16=x²
x=√16
x=4

ODP: Wysokość tego trapezu wynosi 4cm.

2.) Nieumiem zbytnio :-(