Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T21:08:36+02:00
2Al(NO₃)₃ + 3MgCl₂ --> 2AlCl₃ + 3Mg(NO₃)₂
2Al³⁺ + 6NO₃⁻ + 3Mg²⁺ + 6Cl⁻ --> 2Al³⁺ + 6Cl⁻ +3Mg²⁺ + 6NO₃⁻

Cr₂(SO₄)₃ + 6AgNO₃ --> 3Ag₂SO₄ + 2Cr(NO₃)₃
2Cr³⁺ + 3SO₄²⁻ + 6Ag ⁺ + 6NO₃⁻ --> 3Ag₂SO₄ + 2Cr³⁺ + 6NO₃⁻
6Ag⁺ + 3SO₄²⁻ --> 3Ag₂SO₄ /:3
2Ag⁺ + SO₄⁻ --> Ag₂SO₄

Zn(NO₃)₂ + K₂CO₃ --> ZnCO₃ + 2KNO₃
Zn²⁺ + 2NO₃⁻ + 2K⁺ + CO₃²⁻ --> ZnCO₃ + 2K⁺ + 2NO₃⁻
Zn²⁺ + CO₃²⁻ --> ZnCO₃

Al₂(SO₄)₃ + 2K₃PO₄ --> 2AlPO₄ + 3K₂SO₄
2Al³⁺ + 3SO₄²⁻ + 6K⁺ + 2PO₄³⁻ --> 2AlPO₄ + 6K⁺ + 3SO₄²⁻
2Al³⁺ + 2PO₄³⁻ --> 2AlPO₄ /:2
Al³⁺ + PO₄³⁻ --> AlPO₄