Proszę o rozwiązanie tych zadań.Każde nawet typu "a,b,c" należy uzasadnić wyczerpująco!Na jutro a najlepiej na dziś.
Jest to z dynamiki.Są poniżej ale do jednego jest rysunek więc w załączniku jest PDF !!!Oraz word (dwie wersja wersja 2007 i 95-2003)Zadanie1.Na każdy z końców poziomego sznura działa siła F=25N, czy siła napięcia tego sznura jest równa:
a)0N
b)25N
c)50N
d)75N
e)100N
Zadanie2.Jeżeli z trzech sił działających na ciało będące w spoczynku, dwie z nich mają wartości 20N i 5N to wartość trzeciej siły na pewno wynosi:
a)5N
b)15N
c)25N
d)należy do przedziału (15N;25N)
e)należy do przedziału <15N;25N>
Zadanie3.Dwa ciała X i Y o masach Mx>My będące w spoczynku zostały wprawione w ruch wzajemnego oddziaływania w wyniku tego ich wypadkowy pęd będzie miał:
a)zwrot XY
b)zwrot YX
c)kierunek odcinka XY
d)kierunek prostopadły do odcinka XY
e)wartość równą 0
Zadanie4.Jeżeli wektor prędkości pewnego ciała jest stały to na pewno na to ciało:
a)nie działa żadna siła
b)działa siła o stałej wartości
c)działa siła o zmiennej wartości
d)działa siła stała co do wartości i kierunku
e)działają siły , których wypadkowa jest równa 0
Zadanie5.Na wykresie przedstawiono zależność szybkości od czasu w pewnym ruchu prostoliniowym. Wypadkowa siła działająca na ciało w tym przypadku:
a)jest stała i zwrócona zgodnie z prędkością
b)jest stała i przeciwna do prędkości
c)jest równa 0
d)jednostajnie maleje z czasem
e)jednostajnie rośnie z czasem

Zadanie6.Kiedy pęd wybranego układu ciał nie zmienia się?
Zadanie7.Czym różnią się siły akcji i reakcji od sił równoważących się?
Zadanie8.Czym różnią się siły składowe od siły wypadkowej?
Zadanie9.Czy prawdziwe jest stwierdzenie „działanie siły jest konieczne do podtrzymania ruchu”. Uzasadnij swoją odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T20:03:01+02:00
Zadanie1.Na każdy z końców poziomego sznura działa siła F=25N, czy siła napięcia tego sznura jest równa:


c)50N

2 sily po 2 stronach po 25N a po środku oddziaływania są podwójne czyli 50N

Zadanie2.Jeżeli z trzech sił działających na ciało będące w spoczynku, dwie z nich mają wartości 20N i 5N to wartość trzeciej siły na pewno wynosi:

c)25N

Zadanie3.Dwa ciała X i Y o masach Mx>My będące w spoczynku zostały wprawione w ruch wzajemnego oddziaływania w wyniku tego ich wypadkowy pęd będzie miał:
a)zwrot XY

ponieważ silą zwrotu mx jest wieksza

Zadanie4.Jeżeli wektor prędkości pewnego ciała jest stały to na pewno na to ciało:

b)działa siła o stałej wartości

ponieważ siła jest stała i nie zmienna

Zadanie5.Na wykresie przedstawiono zależność szybkości od czasu w pewnym ruchu prostoliniowym. Wypadkowa siła działająca na ciało w tym przypadku:
a)jest stała i zwrócona zgodnie z prędkością

siła względem czasu się nie zmienia

Zadanie6.Kiedy pęd wybranego układu ciał nie zmienia się?

gdy nie działają na niego żadne siły i prędkość zależna do czasu się nie zmienia

Zadanie7.Czym różnią się siły akcji i reakcji od sił równoważących się?

siły równoważące się rownoważą czyli sa takie same jak sama nazwa wskazuje a akcji nastepuje czesciowo o danej sile

Zadanie8.Czym różnią się siły składowe od siły wypadkowej?

siła składowa - jeżeli na ciało działa kilka sił,mówimy wtedy,że są to siły składowe.

siła wypadkowa - ten efekt połączonych sił ze sobą jest jakby nową siłą zastępczą


Zadanie9.Czy prawdziwe jest stwierdzenie „działanie siły jest konieczne do podtrzymania ruchu”. Uzasadnij swoją odpowiedź.

podam przykład wisi kulka na nitce i aby nitka mogła utrzymać ta kulkę musi oddziaływać siłą np. przyciągania ziemskiego