Odpowiedzi

2010-04-13T20:07:03+02:00
1.
1.Rolnictwo
2.Zaopatrzenie ludności w wodę pitną
3.Przemysł
4.Energetyka geotermalna
5.Lecznictwo i rekreacja

2.
1.Wysypiska odpadów stałych
2.Stawy ściekowe i osadowe
3.Nieszczelności w urządzeniach kanalizacyjnych
4.Tereny niewłaściwego magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
5.Emisje pyłów i gazów
6.Wody powierzchniowe będące odbiornikami dużej ilości ścieków i słonych wód kopalnianych

myślę że się przydałam ; )
2 5 2
  • GTA
  • Rozwiązujący
2010-04-13T20:10:36+02:00
1.Są powodem do wybudowania studni i czerpania wody z dna
Wydobywanie i wykorzystywanie jako wody pitnej
2.Używanie nawozów,pestycydów,powodowanie kwaśnych deszczów które zakwaszają glebę i wnikają do wód podziemnych
2 5 2
2010-04-13T20:32:57+02:00
1)
-nawadnianie pól
-przemysł
-uzdrowiskowe wpływy wód
-używana przez ludzi jako woda pitna

2)
-wypuszczanie dużej ilości ścieków, odpadów
-stosowanie nawozów i chemikaliów, które przenikają do gleb
-emisje gazów do atmosfery -> kwaśne deszcze zakwaszają gleby i przenikają do wody
-nieszczelne sieci kanalizacyjne
2 5 2