1...
3*jedna druga+7*(jedna druga)do potęgi 2
.........................................

2..wykonaj redukcję i następnie oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego;
(x+y)-(x-y) dla x=0,75,y=-0,5
.........................................................
3..Przedstaw w postaci wyrażenia algebraicznego,a następnie oblicz,ile pieniędzy zaoszczędzi palacz w ciągu 1 miesiąca i w ciągu 1 roku,rzucając palenie.Przyjmujemy,że palacz średnio wypala dziennie 1 paczkę papierosów,która kosztuje x zł.Sprawdź,czy za zaoszczędzone pieniądze będzie mógł kupić rower górski,który kosztuje 890 zł.Obliczenia wykonaj dla x=4,5.
..........................................................
4...Przedstaw w postaci wyrażenia algebraicznego,a następnie oblicz,ile zaoszczędzi czteroosobowa rodzina palaczy,rzucając palenie,w ciągu 1 miesiąca i w ciągu 1 roku.Dane zaczerpnij z poprzedniego zadania ..
.........................................................................
5..sprowadź do najprostszej postaci..
a) 2(2p-3p+7)-3(p-2p+4)=
b) 2(6xdo potęgi 2-2y+5y do potęgi 2)-3(4y+5y do potęgi 2)+2x-3x do potęgi 2=Proszę o szybkie rozwiązanie...Z góry dziękuję .... ;*

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T17:43:14+01:00
(x+y)-(x-y) dla x=0,75,y=-0,5

(0,75+(-0,5))-(0,75-(-0,5))
0,25 - 1,25 = 1,5 :)

5..sprowadź do najprostszej postaci..
a) 2(2p-3p+7)-3(p-2p+4)=
4p-6p+14-3p+60-12 = -5p + 62

b) 2(6x²-2y+5y²)-3(4y+5y²)+2x-3x²=
12x²-4y+10y² - 12y-15y²+2x -3x² =
9x² - 16y - 5y² +2x
1 5 1
2009-11-04T17:44:01+01:00
1) 3 * 1 1 2 3 1 1 7 2 7
------ +7 * ( ---- ) = ------ + 7 * ------ = 1 ----- + ---- = 1 ----- + -----
2 2 2 4 2 4 4 4

9 1
= 1 ----- = 3 ----
4 4
1 5 1
2009-11-04T18:05:19+01:00
1. (3*0,5+7*0,5)*5=(1,5+3,5)*5=5*5=25
2. (x+y)-(x-y) dla x=0,75,y=-0,5
(0,75-0,5)-(0,75+0,5)=0,25-1,25=-1
3. 30*1*4,5=135
135- zaoszczędzone pieniądze w ciągu miesiąca

365*4,5=1642,5 - zaoszczędzone pieniądze w ciągu roku
Odp. Będzie mógł kupić rower.

A nad resztą nie chce mi się myśleć.