Odpowiedzi

2010-04-13T20:00:01+02:00
Religijne;
Otton III przybył do grobu św.Wojciecha
Polityczne:
-Otton III chciał żeby Chrobry stał się władcą Słowian,
-Otton III wyraził zgodę na koronację Chrobrego,przekazał mu diadem cesarski oraz włócznię św.Maurycego
-przywiózł ze sobą informację o utworzeniu biskupstw w Kołobrzegu,Krakowie i Wrocławiu,oraz arcybiskupstwa w Gnieźnie a pierwszym arcybiskupem zopstał brat św.Wojciecha Radzim Gaudenty.