Odpowiedzi

2010-04-15T17:50:55+02:00
GRUPA A

zad.1.
*poza przyrodnicze:
- używanie środków ochrony roślin i nawozów,
- stosowanie maszyn i urządzeń,
- polityka rolna państwa,
- wielkość gospodarstw rolnych,
- wykształcenie rolników i poziom kultury rolnej,
- zastosowanie inżynierii genetycznej.

zad.2.
Okres wegetacji - okres wzrostu i rozwoju roślin, obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny. Jego długość zależy od gatunku rośliny (a nawet od odmiany), warunków klimatycznych, nawożenia itp. Wysoka temperatura i brak wody oraz brak azotu skracają okres wegetacji, a niska temperatura i nadmiar opadów lub silne nawożenie azotowe przedłużają wegetację. W Polsce okres wegetacji roślin ozimych i wieloletnich przedzielony jest okresem spoczynku zimowego, wliczanego do okresu wegetacji. W przypadku roślin jednorocznych jarych okres wegetacji zaczyna się kiełkowaniem nasion, a kończy po dojrzeniu nasion. Skrócenie okresu wegetacji wpływa na obniżenie plonowania roślin.

zad.3.
1) F
2) F
3) P

zad.4.
Śląsk, Małopolska

zad.6.
darmowe produkty spożywcze
brak hałasu samochodów

zad.9.
Pojezierze Mazurskie klimat jest ostry, okres wegetacyjny trwa ok 190 dni. Zimy są długie i mroźne, wiosna - późna, jesień - wczesna, opady wynoszą od 550 do 700 mm rocznie.Jeziora nieco łagodzą kontynentalizm klimatu- co powoduje wzrost wilgotności powietrza. Lokalna bryza występuje w okolicach największych jezior.
Jeśli chodzi o środowisko roślinne najwięcej jest tu borów świerkowo sosnowych. Najlepsze gleby występują na północy pojezierza Mazurskiego. Gleby: stolnice(czarne ziemie)- powstałe na iłach zastoiskowych lub ciężkich glinach.
Podsumowując rolnictwo ma najkorzystniejsze warunki do rozwoju na północy tej krainy geograficznej.