Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T17:30:02+02:00
"1,Wypisz po trzy cechy przemysłu Wielkiej Brytani w pierwszej i drógiej połowie XX wieku."

1.Odkrycie złóż ropy naftowej na Morzu Północnym otworzyła nowe szanse gospodarce brytyjskiej. Z importera tego surowca przeobraził się e exportera ropy jak i gazu ziemnego (który jest ponadto nierozłącznym towarzyszem pokładów ropy naftowej). W latach 60-tych XX wieku.
2.Surowce mineralne - przemysł wydobywczy. Wielka Brytania znana była ze swoich ogromnych złóż mineralnych takich jak rudy ołowiu i żelaza. Jednak w wyniku niskiej zyskowności górnictwa rud cynku, ołowiu, miedzi wydobywanie zaprzestało (początki XX wieku). Pozostało jedynie górnictwo rudy żelaza.
3.Rozwinięcie się tzw. Technopoli (okręgów przemysłowych najnowszej generacji, gdzie wokół rozbudowanego zaplecza naukowo-badawczego koncentrują się najnowocześniejsze branże)również pod koniec XX wieku.
4. Wynalezienie silnika parowego a co za tym idzie produkcja samochodów na skalę przemysłową.

"2,Wymień pięc przyczyn, które wpłynęły n wielką atrakcyjnośc tego kraju dla Polaków."

1.Wysokie wynagrodzenia międzynarodowych sprzedawców jak i również bardzo wysoki kurs funta a co za tym idzie wysokie pensje.
2.Możliwość rozmijania się szczególnie młodych ludzi po studiach szybkie awans itp.
3. Zapotrzebowanie w Wilekiej Brytani na siłę robotniczą i wysokie wynagrodzenia.
4. Strefa szengen możliwość pracowania legalnego w Wilkiej Brytani.
5. Wliczanie się pracy legalnej do emerytury w Polsce oraz zwrot podatków przez państwo.

15 3 15