POMOCY !!!!!!!
1.Oblicz wartośc liczbową wyrażenia 6x-1 dla:

a)x=0
b)x=-1
c)x=jedna trzecia
d)x=1 i jedna druga
e)x=1,8

2.Oblicz wartośc liczbową wyrażenia algebraicznego: (zapisz wszystko)

a) 2-4a dla a=-5
b) 1 i jedna druga b + trzy czwarte dla b=jedna druga
c) 8c do kwadratu - 13 dla c=-2
d) e do sześcianu + e do kwadratu dla e=-4
f) 0,25(f-0,5)+0,2 dla f=-0,5


3.Oblicz wartośc liczbową wyrażenia 5x-2y dla:

a) x= 1, y=2
b) x= 2, y=-1
c) x= -0,2. y=1,5
d) x= -jedna druga, y= -1i jedna czwarta

daje wszystko za te zadania rozwiązane;)


1

Odpowiedzi

2010-04-13T20:05:04+02:00
1.Oblicz wartośc liczbową wyrażenia 6x-1 dla:
a)x=0
6*0-1=-1
b)x=-1
6*(-1)-1=-6-1=-7
c)x=jedna trzecia
6*1/3-1=2-1=1
d)x=1 i jedna druga=3/2
6*3/2-1=9-1=8
e)x=1,8
6*1,8-1=10,8-1=9,8
2)a)2-4a dla a=-5
2-4*(-5)=2+20=22
b) 1 i jedna druga b + trzy czwarte dla b=jedna druga
3/2*1/2+3/4=3/4+3/4=9/4=2i1/4

c) 8c do kwadratu - 13 dla c=-2
8*4-13=32-13=19
d) e do sześcianu + e do kwadratu dla e=-4
-64+16=48
f) 0,25(f-0,5)+0,2 dla f=-0,5
0,25(-0,5-0,5)+0,2=0,25*1+0,2=0,45
3)Oblicz wartośc liczbową wyrażenia 5x-2y dla:

a) x= 1, y=2
5*1-2*2=5-4=1
b) x= 2, y=-1
5*2-2*(-1)=10+2=12
c) x= -0,2. y=1,5
5*(-0,2)-2*1,5=-1-3=-4
d) x= -jedna druga, y= -1i jedna czwarta
134 4 134