1. Napisz równania podanych reakcji.
a)otrzymywanie tlenku azotu (V) z pierwiastków
b)Powstawanie tlenku potasu z pierwiastków
d)tlenek chromu (III)+glin->chrom+tlenek glinu.

2. Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych rownaniach reakcji.
a)Ca+O2->CaO
b)Al+Cl2->AlCl
c)Fe2O3+C->Fe+CO2

1

Odpowiedzi

2012-08-17T12:03:28+02:00