Przetłumacz zdania na j.polski:
1)Use of sustainable transport modes (eg, bicycle)
2)Carved water when it is no longer necessary, tightening the taps.
3)Do not light your fires in forests or fields during the high fire risk.
4)Fire lights after leaving the room, turning off the TV, radio and computer when no one of them being used.
5) Keeping the environment clean, not throwing garbage into the street, and separate their waste.

z góry dzięki :*

3

Odpowiedzi

2010-04-13T19:59:57+02:00
4. Ogień palił się w pokoju, zapalił się telewizor, radio i komputer, kiedy zdążyłem uciec. coś takiego bd^^
2010-04-13T20:04:41+02:00
1)Use of sustainable transport modes (eg, bicycle)
Wykorzystanie zrównoważonych form transportu (np., rower)

2)Carved water when it is no longer necessary, tightening the taps.
Wyrzeźbiona woda gdy to nie jest już niezbędne, dociskając krany.

3)Do not light your fires in forests or fields during the high fire risk.
Nie zapal twoich ogni w lasach albo skieruj do akcji podczas wysokiego zagrożenia pożarowego.

4)Fire lights after leaving the room, turning off the TV, radio and computer when no one of them being used.
Wystrzelać ze świateł po wychodzeniu z pokoju, zgaszenia telewizora, radia i komputera kiedy nikt z nich będąc używany.

5) Keeping the environment clean, not throwing garbage into the street, and separate their waste.
Utrzymując środowisko w czystości, nie wrzucić śmiecie do ulicy, i oddzielać ich odpady.

Ułóż w coś sensownego ;p
2010-04-13T20:09:09+02:00
1. Używaj zróżnicowanych rodzajów transportu (np. roweru).
2. Wylej wodę, gdy nie jest już dłużej potrzebna, zgnieć puszkę.
3. Nie rozpalaj ognisk w lesie, lub na polu podczas dużego ryzyka pożarowego(suszy)
4. Zgaś światła po wyjściu z pokoju, wyłącz telewizor, radio i komputer, jeśli nikt ich nie używa.
5. Utrzymuj środowisko w czystości, nie wyrzucaj śmieci na ulice, i sortuj śmieci.