Zad.1
Podkreśl wyrazy pełniące funkcję podmiotu w podanych wypowiedziach. Jaką część zdania powinieneś odszukać najpierw?
a) Tylko pociągnięcia pędzla na płótnie przerywały ciszę.
b) W jaki kwadrans później Hallward przestał malować.
c) Było to istotnie wspaniałe dzieło sztuki.
d) Najpiękniejszy to obraz naszej epoki.
e) A ty dziś cudownie pozowałeś.
f) Poczucie własnej piękności spłynęło nań niby objawienie.
g) To go wzburzyło.
h) Ten ma naprawdę szczęście.
i) Ja dla ciebie nie jestem niczym więcej od posągu z zielonego brązu.
j) Młodość jest jedyną rzeczą godną posiadania.
Zad.2
Na podstawie ćwiczenia 1 napisz, jakimi częściami mowy najczęściej bywa wyrażany podmiot.
Podmiot bywa najczęściej wyrażany......, np......, lub....., np..... .

1

Odpowiedzi

2013-06-27T11:09:17+02:00

a) Tylko pociągnięcia pędzla po płótnie przerwały ciszę.
orzeczenie- przerwały, podmiot- pędzla
b) W jaki kwadrans później Hallward przestał malować
orzeczenie- Przestał malować, podiot- Hallward
c)Było to istotne wspaniałe dzieło sztuki.
Orzeczenie- Było to, podiot- dzieło
d)Najpiękniejszy to obraz naszej epoki
orzeczenie- brak orzeczenia, podiot- obraz
e)A ty dziś cudownie pozowałeś.
orzeczenie- pozowałes, podiot- Ty
f)Poczucie własnej piękności spłynęło nań niby objawienie
orzeczenie- spłyneło, podmiot- piekności
g)To go wkurzyło
orzeczenie- wkurzyło, podmiot- go
h) Ten ma naprawdę szczęście.
orzeczenie- ma, podmiot- szczęscie
i) Ja dla ciebie nie jestem niczym więcej od posągu z zielonego brązu.
orzeczenie- nie jestem, podmiot- Ja
j) Młodość jest jedyną rzeczą godną posiadania.
orzeczenie- jest, podmiot- młodość

Pokaż swoją pasję do muzyki. Weź udział w konkursie, do wygrania iPod! Kliknij Tutaj! zad2 rzeczownikiem, np. młodość lub zaimkiem rzeczownym, np. ja, ten Mam nadzieje że oto chodziło:)  
20 3 20