Ile waży drewniany kij do miotły, który ma kształt walca o wys. 120 cm i średnicy podstawy 2,4 cm (1cm³ drewna z którego jest wykonany kij waży 0.5 g)


Ile waży 30 m miedzianego drutu o śr przekroju 2mm? ( 1 cm³ miedzi waży 8,96 g)


Ołówek ma dł 16 cm, a średnica grafitu wynosi 2mm, ile waży grafit w ołówku? (1cm³ grafitu waży 2,3 g)

2

Odpowiedzi

2010-04-13T20:06:38+02:00
1. d=2.4cm
r=1.2cm
Pole podst. = πr²
Pole podst. = π*1.2²
Pole podst. = 1,44π

H=120cm

V = 1.44π*120
V = 172,8cm³

1cm³=0,5kg
172,8cm³=86,4kg
2010-04-13T20:17:42+02:00
1)
Dane:
h=120 cm
d=2,4cm
r=½d=1,2cm

Obl. Pp

Pp= 3,14*1,2²
Pp= 3,14*1,44
Pp=4,52

Obl. V

V= 4,52 * 120
V= 510

Obl masę wiedząc że 1cm³=0,5g

510*0,5=255g
ODP: 255 gram.

2)

H=30m=300cm
r=1mm=0,1 cm

obl pp

pp=3,14*0,1²
pp=3,14*0,01
pp=0,0314

obl v

v= 0,0314 * 300
v=9,42 cm³

obl mase `m`

m=9,42*8,96
m=84,4 gram


3)

H=16 cm
r=0,1 cm

obl pp

pp= 0,0314

obl v

v= 0,0314 * 16
v=0,5024

obl m `m`

m=0,5024 * 2,3
m=1,2 gram