8 m² = .......... dm²
14 dm² = ......... mm²
0,21 cm² = ......... dm²
3 hektary = ........... m²
0,2 ara = ............. hektarów
45 hektarów = ..... m²
18 m²= ......... arów
7 m² = ....... hektarów
528 mm² = ... dm²
0,6 hektarów .... arów
288 m² = .... arów = ....... hektarów
255000 m² = ... arów = .... hektarów
1
- ara = .. m ² = ..... hektarów !!
2


z góry dzięx

3

Odpowiedzi

2010-04-13T20:05:56+02:00
8 m² = 800dm²
14 dm² = 140000 mm²
0,21 cm² = 21 dm²
3 hektary = 20000m²
0,2 ara = 0,002 hektarów
45 hektarów = 450000 m²
18 m²= 0,18 arów
7 m² =0,0007 hektarów
528 mm² =5280000 dm²
0,6 hektarów= 60arów
288 m² =2,88 arów = 0,288 hektarów
255000 m² =2550arów = 25,5 hektarów
2010-04-13T20:08:04+02:00
800
140000
0,0021
30000
0,002
450000
0,18
0,0007
0,582
60
2,88 0,288
100 0,01
2010-04-13T20:08:43+02:00
8 m² = ........800.. dm²
14 dm² = ...1400...... mm²
0,21 cm² = ...0,0021...... dm²
3 hektary = ...30000........ m²
0,2 ara = ..........0,002... hektarów
45 hektarów = ..450000... m²
18 m²= ...0,018...... arów
7 m² = .....0,0007.. hektarów
528 mm² =0,0528 ... dm²
0,6 hektarów ..60.. arów
288 m² = ..2,88.. arów = ......0,288. hektarów
255000 m² = 2550... arów = 25,5.... hektarów
1
- ara = ,0005.. m ² = ..0,00005... hektarów !!
2