Rozwiąż równania : ( te liczby co są pod kreską ułamkową sie zbiły ze sobą ale w przykładzie D jest pod pierwszą kreską 2 a pod drugą 6 ! w przykładzie e jest kolejno 2 14 i 7 !

a) (x-1)^2 - 2x * (x-1)= 2x - (x-1) * (x+1)

b) 9x * (x-4) - (x-7)^2=2(2x-5) * (2x+5)

c)1/4 - 4x^2=(1/2-2x) * (1/2+2x)

d) (x-3)*(x+3) (x+1)^2
------------- - ------------ = 1/3 x^2
2 6

e) (x-1)^2 (3x-4)^2 (4-x)*(4+x)
-------- - ------------ = -------------
2 14 7


a to są wyniki działań:
a) x=0
b)x=1/22
c) równanie tożsamościowe
d) x= -14
e) x= 4,1


Daje naj za dokładne rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2010-04-13T20:20:20+02:00
A) (x-1)^2 - 2x * (x-1)= 2x - (x-1) * (x+1)
x^2 - 1 - 2x^2 - 2x = 2x - x^2 + x - x - 1
-x^2 - 1 -2x = 2x - x^2 - 1 / +x^2 + 1 - 2x
-2x = 0 / (/-2)
x = 0

b) nie wyszło mi .

c)1/4 - 4x^2=(1/2-2x) * (1/2+2x)
1/4 - 4x^2 = 1/4 + x - x - 4x^2 / -1/4 +4x^2
0=0