Narysuj kwadrat ABCD o boku 2 cm,następnie bok Ab przedłuża o odcinek Be równy 1cm,bok Bc o odcinek Cf 1cm,bok CD o odcinek Dg równy 1cm i bok 1cm i bok Da o odcinek Ah równy 1cm.Punkty E,F,G,H POlacz kolejno odcinkami.Jaki czworokąt otrzymales?oblicz pole tego czworokąt

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T01:58:04+02:00