1. Agata pocięła wstążkę na 5 równych części. Gdyby podzieliła tę samą wstążkę na 8 części, to każda byłaby o 6 cm. krótsza. Jaką długość miała wstążka, zanim Agata ją pocięła ?
2. Samochód ciężarowy przywiózł na budowę zapas piasku, wykonując 12 kursów. Inny samochód, o ładowności 2tony większej, przewiózł taki sam zapas piasku, wykonując o 3 kursy mniej. Jaką ładowność ma każdy z tych samochodów ?

1

Odpowiedzi

2010-04-13T20:14:57+02:00
Zad. 1
liczba części: 5 8
dł. jednej części [cm]: x x – 6

Wielkości są odwrotnie proporcjonalne.
5x = 8(x – 6)
5x = 8x – 48
48 = 3x
x = 16

dł. całej wstążki [cm]: 5x = 5*16 = 80
Odp.: Wstążka miała 80 cm długości.

zad.2
liczba kursów: 12 9
ładowność: x x+2

Wielkości są odwrotnie proporcjonalne.
12(x+2)=9x
12x+24=9x
24=3x
x=8

odp. ładowność pierwszego wynosi 8 ton, a drugiego 10 ton
1 5 1