Odpowiedzi

2010-04-13T20:08:04+02:00
NKWD, Narodnyj komissariat wnutriennich dieł, Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, centralny organ władz bezpieczeństwa ZSRR. Początkowo (1917-1924) jego rola jako sekcji specjalnej nie była duża. Wzrosła gwałtownie, gdy w 1934 doszło do reformy: funkcję Zjednoczonego Państwowego Zarządu Politycznego (OGPU) przejął Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego (GUGB), który stał się częścią NKWD. Oznaczało to zwiększenie uprawnień tego organu przez koncentrację m. in. wywiadu politycznego, służb porządkowych i Gułag.

NKWD był głównym narzędziem tzw. wielkiej czystki przeprowadzonej w latach 1934-1938 na rozkaz centralnych organów partii komunistycznej. W tym okresie zamordowano kilka mln ludzi, a kilkakrotnie więcej trafiło do obozów koncentracyjnych.

Na czele NKWD stali kolejno: G. Jagoda (do 1936), N. Jeżow (do 1938) i Ł. Beria (do 1946). W 1941 przeprowadzono reformę, część uprawnień przejął Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego (NKGB), który ostatecznie usamodzielnił się w 1943. Na przełomie 1942/1943 utworzono kolejną tajną służbę policyjną Smiersz (po rosyjsku smiert' szpionom), której zadaniem była inwigilacja Armii Czerwonej, a także kontrwywiad. Likwidacji uległa w 1946. Wtedy także NKWD przekształcono w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MWD).
1 1 1
2010-04-13T20:08:44+02:00
W marcu 1940 roku w obozie w Starobielsku NKWD przeprowadziło
ankietę wśród więzionych tam polskich oficerów, z których
połowa zadeklarowała chęć przeniesienia do niemieckich obozów
jenieckich, a reszta chciała odesłania do jednego z krajów
neutralnych (Węgry, Rumunia, Bułgaria i Turcja). Według Z.
Berlinga, jedynie 64 oficerów wybrało trzecie rozwiązanie i
wyraziło chęć pozostania w ZSRR i wzięcia udziału w przyszłej
wojnie z Niemcami po stronie ZSRR.
Pół roku później kierownictwo NKWD w osobach Ł. Berii i W.
Merkułowa podjęło już konkretne rozmowy z wybranymi (spośród
ocalałych więźniów Kozielska i Starobielska), polskimi oficerami
na temat utworzenia w ZSRR — na wypadek przyszłej wojny z
Niemcami — dywizji polskiej, bez informowania o tym Rządu RP.
Najwcześniejsza publikowana relacja o rozmowach funkcjonariuszy
NKWD z grupą polskich oficerów w końcu 1940 roku została
zamieszczona w ogłoszonych po raz pierwszy we Włoszech w roku
1944 Wspomnieniach starobielskich Józefa Czapskiego. Na
podstawie informacji m.in. ppłk. dypl. Zygmunta Berlinga, ppłk.
Leona Bukojemskiego i płk. Eustachego Gorczyńskiego pisał
Czapski:
,,W październiku 1940 r. osiem miesięcy przed wybuchem wojny
niemiecko-sowieckiej, bolszewicy sprowadzili do specjalnego
obozu pod Moskwą, a potem do samej Moskwy, paru naszych
oficerów sztabowych, m. in. płk. Berlinga, i zaproponowali im
przygotowanie Armii Polskiej przeciwko Niemcom. Berling już
wtedy szedł na tę koncepcję, stawiał jednak bardzo ostro jeden
warunek — do Armii tej będą mogli wejść wszyscy szeregowi i
oficerowie, niezależnie od ich

moze pomogłam ;P
1 5 1
2010-04-13T20:13:00+02:00
NKWD, Narodnyj komissariat wnutriennich dieł, Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, centralny organ władz bezpieczeństwa ZSRR. Początkowo (1917-1924) jego rola jako sekcji specjalnej nie była duża. Wzrosła gwałtownie, gdy w 1934 doszło do reformy: funkcję Zjednoczonego Państwowego Zarządu Politycznego (OGPU) przejął Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego (GUGB), który stał się częścią NKWD. Oznaczało to zwiększenie uprawnień tego organu przez koncentrację m. in. wywiadu politycznego, służb porządkowych i Gułag.

NKWD był głównym narzędziem tzw. wielkiej czystki przeprowadzonej w latach 1934-1938 na rozkaz centralnych organów partii komunistycznej. W tym okresie zamordowano kilka mln ludzi, a kilkakrotnie więcej trafiło do obozów koncentracyjnych.

Na czele NKWD stali kolejno: G. Jagoda (do 1936), N. Jeżow (do 1938) i Ł. Beria (do 1946). W 1941 przeprowadzono reformę, część uprawnień przejął Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego (NKGB), który ostatecznie usamodzielnił się w 1943. Na przełomie 1942/1943 utworzono kolejną tajną służbę policyjną Smiersz (po rosyjsku smiert' szpionom), której zadaniem była inwigilacja Armii Czerwonej, a także kontrwywiad. Likwidacji uległa w 1946. Wtedy także NKWD przekształcono w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MWD).
Zamordowani przez NKWD:
A
Abczyński Kazimierz
Abrachamczyk Jan
Abrahamik Frańciszek Jakub
Abramciow Stanisław
Abramczyk Jan
Abramowicz Antoni Otton
Abratowski Józef Władysław
Abrysiewicz Adam
Achramowicz Alojzy
Achtelik Paweł
Adach Jan
Adam Władysław
Adamala Justyn Michał
Adamczyk Frańciszek
Adamczyk Jan
Adamczyk Józef
Adamczyk Józef
Adamczyk Józef
Adamczyk Julian Adam
Adamczyk Michał
Adamczyk Michał
Adamczyk Stanisław
Adamczyk Stanisław
Adamczyk Stanisław
Adamczyk Stefan Inocenty
Adamczyk Władysław
Adamczyk Zdzisław
Adamek Jan
Adamek Józef
Adamiec Wincenty
Adamiecki Ludwik
Adamiecki Stefan
Adamkiewicz Mieczysław
Adamkowski Zygmunt
Adamowicz Bolesław
Adamowicz Eugeniusz
Adamowski Józef
Adamski Feliks
Adamski Frańciszek
Adamski Frańciszek
Adamski Henryk Frańciszek
Adamski Ignacy Antoni
Adamski Jan
Adamski Józef
Adamski Marian
Adamski Michał
Adamski Stanisław
Adamski Wincenty
Adamski Wincenty
Adamski Władysław
Adamski Władysław Jan Samuel
Adamski Zbigniew Kazimierz
Adamus Józef
Adamus Władysław
Adas Bronisław
Adessman Zygmunt
Adler Jakub Wit
Afelt Anicet Tadeusz
Aftowicz Roman Wawrzyniec
Aksamitowski Stefan Szczesny
Aksan Mikołaj
Aksman Marian Dominik
Alama Tadeusz Andrzej
Albert Ignacy
Albin Bronisław Wojciech
Albin Karol
Albiński Bolesław Tadeusz
Albiński Wilhelm
Albrecht Leon Juliusz
Aleksandrin-Herzog Stefan
Aleksandrow Edmund
Aleksandrowicz Antoni
Aleksandrowicz Paweł
Aleksandrowicz Wacław Samuel
Alencynowicz Frańciszek
Alfer Józef
Allery Antoni Jan
Alpiński-Sołowicki Roman Józef
Alterman Dawid
Altheim Józef
Altman Jerzy
Alaszejew Leon
Ambicki Frańciszek
Ambroziak Józef
Ambroziewicz Stanisław
Ambrozewicz Włodzimierz
Amburzyński Bronisław
Amerek Jan
Amrogowicz Henryk
Amszej Antoni
Anasiewicz Jan
Anczyc Władysław Marceli
Androletti Roman
Andruszewski Szczepan
Andruszewski Zygmunt
Andruszkiewicz Jan
Andrychowicz Antoni Donat
Andrysiak Edward
Andrysiak Jan
Andrzejaczek Kazimierz
Andrzejczuk Piotr
Andrzejczyk Józef
Andrzejczyk Wacław
Andrzejewski Bogdan Leszek
Andrzejewski Czesław
Andrzejewski Edward
Andrzejewski Henryk Antoni
Andrzejewski Jan
Andrzejewski Jan Kajus Zygmunt
Andrzejewski Ludwik
Andrzejewski Mieczysław
Andrzejewski Stanisław
Andrzejewski Witold
Andrzejewski Władysław
Andrzejkowicz Borys
Andrzejowski Bronisław
Andrzejowski Henryk Leopold
Andziak Marcin
Angerer Zbigniew Stanisław
Angerman Leon
Angielski Michał
Anglik Stanisław
Aniol Antoni Julian
Anisfeld Markus
Aniszczenko Stefan
Ankianiec Roman
Anlauf Stefan Leon
Anton Bolesław Stanisław
Anton Konstanty
Antoniak Józef
Antoniak Stanisław
Antoniewicz Jan
Antoniewicz Wacław
Antoniewicz Zygmunt Stefan
Antoniszyn Mikołaj
Antonowicz Piotr Rafał
Antonowicz Stefan
Antonowicz Zbigniew
Antosiak Jakub
Antosiak Michał
Antosiewicz Władysław
Antoszczyk Frańciszek Marian
Antoszek Józef
Antoszewski Bronisław
Antoszewski Lech Józef
Antypow Włodzimierz
Anufriew Jerzy
Anulewicz Władysław
Apelt Teodor Karol
Apoznański Władysław
Aptazy Teofil
Arabski Jan
Araszkiewicz Włodzimierz Marian Jan
Arcichowski Jan
Arcichowski Mieczysław
Arcimowicz Zenon
Arciszewski Frańciszek
Arciszewski Jan
Arendarczyk Józef
Arendarski Antoni Jan
Arentowicz Kazimierz
Arkuszewski Leszek Henryk Grzegorz
Armata Władysław Stefan
Arnekker Edward Emil
Aron Benno
Artke Kazimierz Marian
Arwaniti Włodzimierz
Aschenberg Włodzimierz
Astapczyk Adolf
Aszenberg Apolinary Robert
Atlasik Wojciech
Atlass Zdzisław Antoni
Aubrecht Wacław
Auc Antoni
Augustowski Karol
Augustyn Frańciszek
Augustyn Jan
Augustyniak Tadeusz
Augustyniak Teodor
Augustynowicz Kazimierz
Augustynowicz Mieczysław
Aurzecki Witold Władysław Tadeusz
Awtuszewski Kazimierz
Aziukiewicz Aleksander
B
Babad Efraim
Babczuk Władysław Stanisław
Babczyński Józef
Babecki Jan
Babiasz Frańciszek
Babicz Rudolf
Babilec Jan
Babiński Alojzy Piotr
Babiński Jerzy
Babiński Zbigniew Juliusz
Babkiewicz Andrzej
Babral Jan
Babuchowski Marian
Babuła Jerzy
Bachman Eugeniusz
Bacik Józef
Backiel Stanisław
Baczyński Sabin
Baczyński Stanisław
Baczyński Zdzisław
Badarycz Tadeusz
Badecki Feliks
Badeński Marian Tomisław
Badowicz Stanisław
Badowski Bolesław
Badowski Roman
Badowski Wiktor Tadeusz
Badowski Witold Gustaw
Badowski Zbigniew Hubert
Badura Wincenty
Badylak Władysław
Bagieński Eugeniusz
Bagiński Czesław
Bagiński Edward
Bagiński Jan
Bagiński Władysław
Bagnucki Walerian
Bahdaj Jan Ignacy
Bahr Marek
Bahr Zygmunt
Bajan Tadeusz
Bajcar Jan
Bajda Władysław
Bajer Kazimierz
Bajer Walenty
Bajer Wiktor Tadeusz
Bajer Władysław
Bajkowski Jerzy
Bajoński Jan
Bajor Stanisław
Bajtek Frańciszek
Bajwoluk Paweł
Bajzert Mirosław Jan
Bąk Kazimierz Józef
Bąkalarz Adam Frańciszek Jerzy
Bakier Mikołaj
Bakinowski Janusz Erazm
Bakon Juliusz
Bakuczanis Józef
Bakuła Stanisław
Bala Kazimierz
Balcer Jan
Balcer Józef
Balcer Kazimierz
Bałcerowski Antoni
Bałcewicz Bronisław
Baldwin-Ramult Witold
Balicki Stefan
Balinger Antoni Witold
Balko Antoni
Balon Tadeusz
Bałwierz Karol
Balachowski Witold
Balka Frańciszek Mateusz
Bałłaban Karol
Banach Alojzy
Banach Czesław
Banach Kazimierz
Banach Tadeusz
Banachowski Antoni
Banasiak Jan
Banasiak Jan
Banasiewicz Teodor
Banasik Władysław
Banaszak Adam
Banaszak Stanisław
Banaszak Stanisław
Banaszek Jan
Banaszewski Jan
Banaszewski Wacław Tadeusz
Banaszkiewicz Telesfor
Banas Jan
Banas Wincenty
Banaskiewicz Marcin
Bandrowski Stanisław
Bandura Józef
Bandurek Michał
Bania Józef
Baniewicz Henryk
Bank Marian
Bankiewicz Maksymilian
Bankiewicz Stefan
Bannet Mieczysław
Banda Frańciszek
Bankowski Aleksander
Bankowski Antoni
Bankowski Bohdan
Bankowski Czesław
Bankowski Jan
Bankowski Leszek
Bankowski Ludwik
Bankowski Roman Władysław
Bankowski Stefan
Bankowski Zdzisław Stanisław
Bar Antoni
Bar Antoni
Barabasz Józef
Baran Andrzej
Baran Bronisław
Baran Józef
Baran Józef Stefan
Baran Kazimierz
Baran Michał
Baran Stanisław
Baran Stefan
Barancewicz Leonard
Baranek Gustaw
Baraniak Kazimierz
Baraniak Seweryn
Baraniecki Kazimierz
Baraniecki Zdzisław Feliks
Baranowicz Edward
Baranowski Adolf Gustaw
Baranowski Aleksander
Baranowski Bolesław Julian
Baranowski Jan
Baranowski Jarosław
Baranowski Józef
Baranowski Józef
Baranowski Józef
Baranowski Józef
Baranowski Kazimierz
Baranowski Kazimierz
Baranowski Konstanty
Baranowski Ludomir
Baranowski Ludwik Marian
Baranowski Marian
Baranowski Marian Stanisław
Baranowski Romuald
Baranowski Stanisław
Baranowski Tadeusz
Baranowski Tadeusz
Baranowski Tadeusz Jarosław
Baranowski Teodor
Baranowski Witalis
Baranowski Władysław
Baranowski Zygmunt Marian
Barański Czesław
Barański Eustachy
Barański Józef
Barański Tadeusz Bonifacy
Barański Tadeusz Kazimierz
Barański Tadeusz Remigiusz
Barański Wacław
Barciszewski Sylwester
Barczyk Antoni
Barczyk Frańciszek
Barczyński Jan
Bardega Stanisław
Bardziński Stanisław Edward
Bareja Aleksander
Bareja Wacław Eustachiusz
Barencewicz Michał
Bargiel Romuald
Bargiel Stanisław
Baron Frańciszek
Barowicz Longin
Barski Kazimierz
Barszczak Leon
Bartczak Frańciszek
Bartczak Jan
Bartczak Józef
Bartecki Feliks
Bartecki Kazimierz
Bartecki Teodor Wojciech
Barteczko Brunon
Bartel Alfred
Bartel Władysław
Barteła Władysław
Bartha Ludwik Henryk
Bartik Józef Marian
Bartkowiak Czesław
Bartkowiak Stanisław
Bartkowiak Walenty
Bartkowiak Wincenty
Bartkowiak Zenon
Bartlet Witold
Bartlitz Edmund Stanisław Kostka
Bartnicki Zygmunt
Bartnicki Zygmunt Bolesław
Bartnik Leon
Bartnik Stefan
Bartosiewicz Adam Henryk
Bartosiewicz Jan
Bartosiewicz Jerzy Władysław
Bartosik Bronisław
Bartosik Stanisław
Bartosz Bernard Michał
Bartoszek Albin
Bartoszewicz Bolesław
Bartoszewicz Bolesław Longin
Bartoszewicz Henryk
Bartoszewski Filip Stanisław
Bartoszewski Jan
Bartoszyński Kazimierz
Bartusiewicz Frańciszek
Bartuzel Ignacy
Bartyński Bronisław
Bartyś Jan Kanty Bronisław
Baruch Kazimierz Józef
Barwicz Zbigniew Jarosław Jan
Barwiołek Michał
Baryga Ludwik Zygmunt
Barylewicz Jan
Barylko Jan
Basista Albin
Bastrzyk Jan
Baszczok Robert
Baszkiewicz Ryszard
Baszkowski Edmund
Baszniak Kazimierz Kamil
Batko Jan Józef
Batko Michał
Batkowski Stanisław
Bator Józef
Batorowski Józef
Batorski Jan
Batorski Kazimierz
Batorski Stanisław
Batozyński Jan
Batura Stefan
Batycki Stanisław Frańciszek
Bauda Frańciszek Józef Stanisław
Bauer Henryk Jerzy
Bauer Jan Aleksander
Bauer Leon
Bauer Ludwik Paweł
Bauer Wincenty
Bauerfeind Gustaw Jan
Bauman Alfred Wilhelm
Baumfeld Gustaw
Bazan Józef
Bazarnik Ignacy
Bazylczyk-Podlaski Zenobiusz
Bazylewski Ryszard Maria Krystian
Bazeński Jan
Babka Ignacy
Baczek Józef
Baczkowicz Szymon Konrad
Baczkowski Witold Stanisław
Baczyński Frańciszek
Badzyński Tadeusz Marian
Bąk Alojzy
Bąk Antoni
Bąk Antoni
Bąk Feliks
Bąk Frańciszek
Bąk Henryk
Bąk Jan
Bąk Józef
Bąk Michał
Bąk Paweł
Bąk Ryszard
Bąk Stanisław
Bąk Stanisław
Bąk Wojciech
Bąkiewicz Frańciszek
Bąkiewicz Marian
Bąkowski-Jaxa-Gryf Jerzy Adolf
Bąkowski-Jaxa-Gryf Jerzy Józef
Batorek Jan
Bechcicki Jan
Bechtold Brunon Maksymilian
Beck Leonard
Beck Rudolf
Beczkowicz Mieczysław
Bednarczuk Piotr
Bednarek Antoni
Bednarek Feliks
Bednarek Henryk
Bednarek Leon
Bednarek Władysław Aleksander
Bednarowicz Jan
Bednarski Frańciszek Władysław Józef
Bednarski Józef
Bednarski Stanisław
Bednarski Tomasz
Bednarski Władysław
Bednarz Alojzy
Bednarz Jan
Bednarz Piotr
Bednarz Wojciech
Bedyński Alojzy Antoni
Behrendt Alojzy
Bejgier Jan
Bejm Jerzy
Bejnarowicz Czesław
Bęk Józef
Bekker Henryk
Bęksiński Władysław
Beliczyński Marian Antoni
Belof Stanisław
Belohlavek Roman Władysław
Belczewski Józef
Beldowski Kazimierz Łucjan
Beldzik Aleksander
Beltowski Józef
Belza Józef
Bem Władysław
Benda Tadeusz
Bendkowski Jan
Bendlewicz Jan
Benesch Michał Jan
Bensch Julian Karol
Benth Jan
Bentkowski Antoni
Bentkowski Wincenty
Bentkowski-Prawdzic Zygmunt Stanisław
Beranek Jan Tomasz
Berbeka Bolesław Tadeusz
Berbeka Kazimierz
Bercz Antoni
Berczyński Kazimierz
Berencwajg Dawid
Berens Zdzisław
Berent Zygmunt Marian
Bereszko Edward
Bereszyński Wiktor
Beresniewicz Jerzy Kazimierz
Bereza Bronisław
Bereza Władysław Feliks
Berezowski Józef
Bereznicki Karol Bronisław Antoni
Berg Leopold
Berger Jan Mieczysław
Bergmański Walter
Bergryn Aleksander
Berkowski Michał
Berland Juliusz Eliasz
Berlinerblau Leopold Szaja
Bernacki Bolesław
Bernaczek Adam Mieczysław
Bernat Stanisław
Bernatowicz Czesław
Bernhardt Edmund
Bernowski Witold
Bernstein Fajwel
Bernyciak Andrzej
Berski Ludwik Jan
Berzyński Maksymilian Edward
Besamania Jan
Beseljak Alfons
Bethge Roman Aleksander
Betyna Andrzej
Beuch Julian
Beuth Wojciech
Beznosik Borys
Bezucha Zygmunt August
Bezuhly Jerzy
Bezwiński Leopold
Betkowski Mieczysław
Bialicki-Białowas Stanisław
Bialik Józef
Bialik Marcin
Białas Feliks
Białas Stefan
Białasiewicz Ignacy
Białasiński Józef
Białecki Józef
Białek Józef
Białek Roman
Białek Wojciech
Białeski Leon
Białkowski Jan
Białkowski Józef
Białkowski Mieczysław Norbert
Białkowski Stanisław
Białkowski Stefan
Białobrzeski Tadeusz
Białogrodzki Jan Kazimierz
Białokos Bolesław
Białous Stanisław
Białowiejski Maksymilian Edward
Białozorski Edward
Biały Lech Marian
Biały Mscisław Józef
Biały Tadeusz Edward
Biały Tadeusz Janusz
Biały Witold Edmund
Biały Władysław
Biarda Marian
Biardzki Frańciszek
Bibiłło Wiktor
Bicz Aleksander Józef
Bidziński Frańciszek
Biechoński Jerzy
Biechoński Zbigniew Stefan
Bieda Stanisław
Biedik Władysław
Biedrzycki Bronisław
Biedrzycki Tadeusz
Biegański Tadeusz August
Biegisz Henryk
Biel Frańciszek
Bieła Albert
Biełaczyc Wilhelm
Bielak Edward
Bielak Ferdynand
Bielak Józef
Bielak Stanisław
Biełakowski Wacław
Bielan Antoni
Bielan Leon
Biełankiewicz Zygmunt
Biełański Bolesław Jarosław Jan