1. Odpowiedz na pytania:
Powstanie krakowskie 1846r.
a. W jakim celu rząd powstańczy ogłosił manifest??
b. Jakie obietnice zawierał manifest??
c. Jaki był stosunek chłopów podkrakowskich do powstania??
d. Kto przewodził chłopom??
e. Jak nazywamy wystąpienia chłopów w Galicji w 1846 r.??
f. Jakie były skutki wystąpień chłopskich??
g. Jakie były następstwa powstania 1846r. dla Krakowa
!!!!!PILNE!!!!!!!!!
Potrzebne jak naj szybciej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T20:11:22+02:00
A w celu uwłaszWCZENIA CHŁOPOÓW
G czenia CHŁOPÓW
B UWŁASZCZENIE CHŁOPÓW
C NEGATYWNY
D jAKUB SZELA
E RABACJA GALICYJSKA
F WCIELENIE KRAKOWA DO AUSTRI
G wYBUCH WIOSNY LUDÓW OGRANICZENIE AUTONOMI