Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:54:40+02:00
SŁUPEK - żeński organ rozrodczy w kwiecie okrytonasiennym.
ZALĄŻNIA - rozszerzona, dolna część słupka kwiatowego. Zawiera jeden lub (zazwyczaj) wiele zalążków. Bierze udział w tworzeniu owocu.
ZALĄŻEK - żeński organ rozmnażania charakterystyczny dla roślin nasiennych, w którym rozwija się gametofit żeński w postaci woreczka zalążkowego. Z zalążka po zapyleniu i zapłodnieniu powstaje nasiono.
WORECZEK PYŁKOWY - u roślin nasiennych najważniejsza część → pręcika, powstaje z nim pyłek.
ZIARNO PYŁKU - męskie elementy rozrodcze występujące u roślin nasiennych wytwarzane w komorach pyłkowych pylników z tkanki archesporialnej. Służy ono do zapylania słupków kwiatowych.
ŁAGIEWKA PYŁKOWA - wytworzona przez komórkę wegetatywną znajdującą się w mikrosporze (ziarnku pyłku), przenosi komórki plemnikowe do woreczka zalążkowego.
ZARODEK - osobnik roślinny lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym.
NASIENIE - organ rozmnażania się roślin nasiennych.
OWOCNIA - część owocu, która powstaje ze ściany zalążni. Otacza ona nasiona do czasu osiągnięcia przez nie dojrzałości, często też bierze udział w rozsiewaniu nasion.
OWOC - organ powstający z zalążni słupka i ewentualnie dna kwiatowego zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie.
7 4 7