1.uzupełnij zdania:

atomy majabardzo............rozmiary. ..........atomów wyrażone w gramachprzyjmują wartosci rzedu 10-23g. masę atamową wyraza się w ............

2.podaj masy atomowej nastepujących pierwiastków chemicznych

a) rtęci b)magnezu c) wapnia d)krzemu e) żelaza

3

Odpowiedzi

2010-04-13T20:19:37+02:00
1.uzupełnij zdania:

atomy maja bardzo małe rozmiary. Masy atomów wyrażone w gramach przyjmują wartości rzędu 10-23g. Masę atomową wyraża się w jednostkach masy atomowej(u).Masę cząsteczkową wyraża się w jednostkach masy atomowej(u)

2.
rtęci =200,59u~201u
magnezu=24,305u~24u
wapnia=40,078~40u
krzemu=28,086u~28u
żelaza=55,845u~56u

pozdro liczę na naj :)
2010-04-13T20:19:50+02:00
1.Atomy mają bardzo małe rozmiary. Masę atomów wyrażone w gramach przyjmują wartości rzędu 10⁻²³g.Masę atomową wyraża się w unitach.
2.a)200,59µ
b)24,305µ
c)40,078µ
d)28,0855µ
e)55,847µ
1 1 1
2010-04-13T20:23:39+02:00
1.atomy mają bardzo małe rozmiary masy atomów wyrażone są w gramach........masę atomową wyraża sie w unitach(u).

2. a) 200,59
b)24,30
C)40,08
d)28.09
e)55,85