Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T03:39:56+02:00
Obw= a+b+2c
gdzie a-podstawa krótsza a=4
b-podstawa dłuzsza b=10
c-ramię trapezu
Obliczmy c:
4+10+2c=24
c=5
Obliczmy wysokosc h poprowadzoną z wierzchołka krótszej podstawy: (patrz załacznik)
z tw. Pitagorasa:
h²+x²=c²
x=(10-4):2=3
h²=25-9
h=4
Obliczmy pole trapezu ze wzoru: Pt=( a+b)*h/2
Pt po podstawieniu wychodzi 28 cm²
Pozdrawiam;)
1 5 1