Odpowiedzi

2010-04-13T20:28:37+02:00
szukają oszczędności
- ograniczają żądania pracowników w wypadku trudności finansowych przedsiębiorstwa.
- Kontrolują przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Dzielą fundusz socjalny ( udzielanie pożyczek członkom związku, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych pracowników i ich dzieci.
- Mają prawo do strajku w konflikcie z pracodawcą ( jednakże do ostateczna broń )
- Reprezentują pracownika w konflikcie z pracodawcą, bronią ich interesów, negocjują wysokości płac i warunki pracy.