Odpowiedzi

2010-04-13T20:18:06+02:00
Kwadrat
Wszystkie boki równe
Ma kąty proste
Kwadrat także jest prostokątem ale nie ma wszystkich jego właściwości
Wielokąt foremny
Przeciwległe boki są równoległe
Przekątne przecinają się w połowie
Wszystkie kąty wewnętrzne są proste
Przekątne przecinają się pod kątem prostym
Przekątne mają równą długość.
2010-04-13T20:18:06+02:00
Równoległobok:

-przekątne przecinaja się w połowie
-przeciwległe katy mają jednakowe miary
-suma miar kątów sąsiednich wynosi 180 stopni
2010-04-13T20:18:20+02:00
Ma wszystkie kąty równe,
ma wszystkie boki równe,
boki górny i dolny oraz boczne są do siebie równoległe,