Urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie. Jej ojcem był Władysław Skłodowski, nauczyciel matematyki i fizyki, natomiast matką Maria Bogucka, która zajmowała się wychowywaniem dam w prestiżowej pensji żeńskiej. Maria była najmłodsza spośród pięciorga rodzeństwa. Gdy miała 10 lat zaczęła naukę na pensji, którą prowadziła jej matka, następnie kształciła się w gimnazjum dla dziewcząt, które ukończyła 12 czerwca 1883 roku. W 1891 roku wyjechała do Paryża, aby podjąć studia. Jako pierwsza kobieta w historii zdała egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii Sorbony. W 1893 uzyskała licencjat z fizyki i zaczęła pracować jako laborantka w przemysłowym laboratorium zakładów Lippamana. W tym czasie dalej studiowała na Sorbonie, uzyskując drugi licencjat z matematyki. W 1894 r. poznała swojego przyszłego męża, Francuza Pierre'a (Piotra) Curie, który był w tym czasie doktorantem w laboratorium Becquerela. W 1895 roku, Piotr i Maria pobrali się.


Maria Skłodowska, początkowo z pomocą robiącego licencjat młodego chemika André-Louis Debierne'a, rozpoczęła żmudną pracę rozdzielania rudy uranowej na pojedyncze związki chemiczne i poszukiwanie związku powodującego jej wysoką radioaktywność. Do zespołu tego dołączył później Pierre Curie. Badania te po 4 latach doprowadziły do odkrycia najpierw polonu, następnie dużo bardziej radioaktywnego radu, a także do wyjaśnienia prawdopodobnych przyczyn zjawiska radioaktywności jako efektu rozpadu jąder atomów. W 1903 r. Maria Skłodowska-Curie jako pierwsza kobieta w historii otrzymała stopień doktora fizyki i w tym samym roku przyznano jej też Nagrodę Nobla.


19 kwietnia 1906 r. Pierre Curie zginął, przejechany przez konny wóz ciężarowy. Maria Skłodowska-Curie straciła towarzysza życia i pracy. 13 maja tego samego roku rada wydziałowa postanowiła utrzymać katedrę, stworzoną dla Pierre'a Curie, i powierzyła ją Marii Skłodowskiej-Curie wraz z pełnią władzy nad laboratorium.


Pod koniec 1911 r. otrzymała drugą Nagrodę Nobla, dzięki której przekonała rząd Francji do przeznaczenia środków na budowę prywatnego Instytutu Radowego – Institut du radium (obecnie Institut Curie), który został zbudowany w 1914 r. i w którym prowadzono badania z zakresu chemii, fizyki i medycyny. Instytut ten stał się kuźnią noblistów — wyszło z niego jeszcze czterech laureatów nagrody Nobla, w tym córka Marii Skłodowskiej-Curie, Irène, i jej zięć Fryderyk Joliot.


Maria zmarła 4 lipca 1934 r. w alpejskiej klinice Sancellemoz w Passy na białaczkę spowodowaną najprawdopodobniej wysokimi dawkami promieniowania pochłoniętymi podczas badań nad promieniotwórczością.

Ile nagród Nobla otrzymała łącznie Maria Skłodowska-Curie?
1
2
3
4
5
prosze o pomoc

3

Odpowiedzi

2010-04-13T20:17:42+02:00
2010-04-13T20:17:52+02:00
No łatwee . w sumie 2 nagrody .. !
2010-04-13T20:17:53+02:00