Mam takie eleganckie zadanka. ;D Proszę o pomoc, nie jestem zbyt wystrzałowa z Chemii. XD Mam 4, a nie umiem obliczać nawet masy cząsteczkowej XD :D
1. Oblicz stosunek masy węgla do masy wodoru i do masy tlenu w sacharozie.
2. Oblicz zawartość procentową ( % masowy ) pierwiastków chemicznych w laktozie.
3. Wskaż, który z cukrów: glukoza czy maltoza - zawiera większy procent masowy węgla w cząsteczce.
4*. Napisz wzór sumaryczny sacharydu o masie cząsteczkowej 90u.


Słuchajta ludzie, nie musicie wsiutkiego rozwiązywata tylko to co umieta XD :D Daję 70 punktów, niech no stracę ;))

1

Odpowiedzi

2010-04-13T20:24:48+02:00
Oblicz stosunek masy węgla do masy wodoru i do masy tlenu w sacharozie.

Mc12h22o11=342g

C:H:O:
144:22:176
72:11:88

2. Oblicz zawartość procentową ( % masowy ) pierwiastków chemicznych w laktozie.

mC12H22O11=342g/mol
342-100%
144=x
x=42,%wegla

342-100
22-x
x=6,4% wodor

100-6,4-42=51,6tlen

3. Wskaż, który z cukrów: glukoza czy maltoza - zawiera większy procent masowy węgla w cząsteczce.

c6h12o6=180
C12H22O11=342

180=100
72=x
x=40%

342-100%
144=x
x=42,%wegla

odp w maltozie


2 5 2