Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji wyniany.
a) tlenek miedzi (II) + ........ -----> ........ + tlenek węgla (II)
b) tlenek węgla (II) + ........ -----> tlenek wapnia + węgiel
c) ...... + ....... -----> chlorek potasu + glin
d) tlenek żelaza (II) + węgiel -----> ....... + .......

tam gdzie są ..... to tam trzeba uzupełnić.

3

Odpowiedzi

2009-11-04T17:46:32+01:00
A) węgiel, miedź
b) wapń
c) chlorek glinu, potas
d) tlenek węgla, żelazo
2009-11-04T17:47:15+01:00
A) tlenek miedzi (II) +węgiel ----->miedź + tlenek węgla (II)

b) tlenek węgla (II) + wapno -----> tlenek wapnia + węgiel

c) chlorek glinu + potas -----> chlorek potasu + glin

d) tlenek żelaza (II) + węgiel ----->tlenek węgla +żelazo
2009-11-04T17:47:33+01:00
A) tlenek miedzi (II) + ...węgiel..... -----> ....miedz.... + tlenek węgla (II)
b) tlenek węgla (II) + ....wapń.... -----> tlenek wapnia + węgiel
c) ..chlorek glinu.... + ....potas... -----> chlorek potasu + glin
d) tlenek żelaza (II) + węgiel -----> ...tlenek wegla.... + ...zelazo....