1.Pocisk o masie 25 gram , lecący z prędkością 400m\s przebił deskę na wylot i poleciał dalej z prędkością 200m\s . O ile wzrosła energia wewnętrzna deski i pocisku wskutek ubytku energii kinetycznej?
2. A jak dużej wysokości musiała by spaść bryła lodu o temperaturze 0stopni aby przy uderzeniu o powierzchni Ziemii ulec stopnieniu . Ciepło topnienia lodu wynosi 335000J\kg

1

Odpowiedzi

2010-04-14T10:11:34+02:00