Proszę o rozwiązanie zadan z cwiczeniówki kl 3 gimnazjum nowa era . zadania:91/53 ,104/58,110/61

91/53

___hcooh +__ k =___
___Hcooh +___mgo=
____hcooh+____ca(oh)2=
___hcooh+_______ =____(hcooh)3al+___h2
___hcooh+ fe2o3=
___hcooh+lioh=
___hcooh+ ___na2o=
hcooh------(na górze strzałki h20) ______+______
___hcooh+______=___co2+_____

1

Odpowiedzi

2010-04-13T21:31:57+02:00
Zad. 91/53
a) 2HCOOH + 2K ---- 2HCOOK + 2H mrówczan potasu
b) 2HCOOH + MgO ---- (HCOO)2Mg + H2O mrówczan magnezu
c) 2HCOOH + Ca(OH)2 ------ (HCOO)2Ca + H2O mrówczan wapnia
d) 6HCOOH + 2Al ------ 2(HCOO)3Al + 3H+ mrówczan glinu
e) 6HCOOH + Fe2O3 ---- 2(HCOO)3Fe + 3 H2O mrówczan żelaza (III)
f) HCOOH + LiOH ----- HCOOLi + H2O mrówczan litu
g) 2HCOOH + Na2O ---- 2HCOONa2 + H2O mrówczan sodu
h) HCOO- + H+ kation wodoru i anion reszty kwasowej
i) 2HCOOH + C2 ----- 2CO2 + 2H2O dwutlenek węgla i woda

zad. 110/61
a) 2CH3COOH + CaO ----- (CH3COO)2Ca + H2O octan wapnia i woda
b) C3H7COOH + O2 ----- 4C + 4H2O węgiel i woda
c) 2HCOOH + Na2O ----- 2HCOONa + H2O mrówczan sodu i woda
d) C2H5COOH + 2O2 ----- 3CO + 3H2O tlenek węgla(II) i woda
e) 2HCOOH + MgO ----- (HCOO)2Mg + H2O mrówczan magnezu i woda
f) C15H31COOH + LiOH --- C15H31COOLi + H2O palmitynian litu i woda
h) 2HCOOH + Zn ----- (HCOO)2Zn + H2 mrówczan cynku i wodór
i) 2C2H5COOH H2O H+ + C2H5COO- jon wodorowy i jon kwasu propanowego
j) 2C2H5COOH + Mg(OH)2 ---- (C2H5COO)2Mg + 2H2O propanian magnezu i woda
k) C3H7COOH + 5O2 ---- 4CO2 + 4 H2O tlenek wgla(IV) i woda
1 4 1