Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T22:21:06+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad.6
2CH₃COOH + Ca---->(CH₃COO)₂Ca + H₂
2CH₃COOH + CaO---->(CH₃COO)₂Ca + H₂O
2CH₃COOH + Ca(OH)₂---->(CH₃COO)₂Ca + 2H₂O

Zad.7
1)2CH₃COOH + 2K---->2CH₃COOK + H₂
2)6CH₃COOH + Al₂O₃---->2(CH₃COO)₃Al + 3H₂O
3)2CH₃COOH + Ba(OH)₂---->(CH₃COO)₂Ba + 2H₂O
4)CH₃COOH + O₂---->2CO + 2H₂O
5)2CH₃COOH + PbO---->(CH₃COO)₂Pb + H₂O
6)CH₃COOH---->CH₃COO⁻ + H⁺
A..CH₃COOK............octan(etanian) potasu
B..(CH₃COO)₃Al........octan(etanian) glinu
C..(CH₃COO)₂Ba ......octan(etanian) baru
D..(CH₃COO)₂Pb ......octan(etanian) ołowiu(II)

8.
1)HCOOH + CH₃OH---->HCOOCH₃ + H₂O
2)2Na + 2HCOOH---->HCOONa + H₂
3)3 O₂ + 2CH₃OH--->2CO₂ + 4H₂O
4)2 O₂ + HCOOCH₃---->2CO₂ + 2H₂O
5) O₂ + 2H₂---->2H₂O
A..O₂................tlen
B..HCOOCH₃.......metanian(mrówczan) metylu
C..H₂O.............woda
D..HCOONa........metanian(mrówczan) sodu
2 5 2