Odpowiedzi

2009-11-04T17:51:09+01:00
M. sygnaturowa
* Sygnatury punktowe:
o geometryczne - mają kształt prostych figur geometrycznych, ich kształt nie przypomina rzeczywistego kształtu przedstawianego obiektu, obowiązuje jednak zasada poglądowości znaku, zaletą sygnatur geometrycznych jest łatwość grupowania ich według kształtu przewodniego oraz dogodność przy oznaczaniu dokładnego położenia obiektu (łatwo wyznaczalny środek ciężkości)
o obrazkowe - nawiązują swym kształtem do zewnętrznego wyglądu reprezentowanego obiektu, mogą przedstawiać cały obiekt, jego część lub produkt wytworzony przez dany dział produkcji, stosowane na mapach, w których nie jest wymagane bardzo dokładne umiejscowienie
o literowe - mają postać liter umieszczonych w miejscu występowania danego obiektu na mapie
o symboliczne - są rozwinięciem sygnatur geometrycznych w celu zwiększenia poglądowości znaku zgodnie z zasadą izomorfizmu treści i postaci
* Sygnatury liniowe:
o geometryczne - abstrakcyjne
o symboliczne - mogą nawiązywać do skojarzeń użytego koloru czy deseni z kolorem lub postacią rzeczywistych obiektów, np. niebieskie rzeki
o obrazkowe - może być wyrażona obrazem widzianym z góry, np. tor kolejowy
* Sygnatury ilościowe
kartodiagramu
# kartodiagramy punktowe

* kartodiagramy punktowe proste
* kartodiagramy punktowe sumaryczne
* kartodiagramy punktowe złożone
* kartodiagramy punktowe strukturalne
* kartodiagramy punktowe porównawcze
* kartodiagramy punktowe dynamiczne

# kartodiagramy powierzchniowe

* kartodiagramy powierzchniowe naturalne
o kartodiagramy powierzchniowe naturalne proste
o kartodiagramy powierzchniowe naturalne sumaryczne
o kartodiagramy powierzchniowe naturalne złożone
o kartodiagramy powierzchniowe naturalne strukturalne
o kartodiagramy powierzchniowe naturalne porównawcze
o kartodiagramy powierzchniowe naturalne dynamiczne

11 2 11
2009-11-04T18:11:15+01:00
Metoda kartodiagramu
-kołowa
-słupkowa
Metoda sygnaturowa
-punktowe
-figur gometrycznych
-obrazków
-liter
-liniowe
12 4 12
2009-11-04T18:39:05+01:00
Witaj miałam to na lekcji :

Metoda sygnaturowa
-Za pomocą umownych znakow obrazujących zjawisko np. figur geometrycznych ,obrazkow,liter

Metoda kartodiagramu
-za pomocą diagramow -wykresow kolowych lub slupkowych
-o propocjonalnych rozmiarach do wielkosci

Pozder ; ]
6 3 6