Z każdego z podanych wzorów wyznacz x

Zad 1 : y=2/x-1

Zad 2 : P=1/3(a do kwadratu + 2ax) .

( ta kreska / - oznacz ułamek czyli np : jedna trzecia,dwie piąte itp,A to a do kwadratu oznacza: a kwadrat lub do potęgi 2 .)

Proszę o szybką odpowiedź zadanie potrzebne na jutro .!

1

Odpowiedzi

2010-04-16T01:06:25+02:00
A) y=2/x-1 //całość mnożymy przez (x-1)
y(x-1)=2
yx-y=2
yx=2+y
x=2+y/y

b) P=1/3(a²+2ax) //całość mnożymy przez 3
3P=a²+2ax
3P-a²=2ax //całość dzielimy przez 2a
3P-a²/2a=x
x=3P-a²/2a