Pilne...!

Podaj nazwy systematyczne następujących soli :
kamień siny ( CuSo4 x 5H20)
soda oczyszczona (NaHCO3)
gips (CaSo4 x 2H20)
sól gorzka (MgSo4 x 7H20)
sól glauberska (Na2So4 x 10H20)

fosforan (v) miedzi (II)
siarczan (IV) żelaza (III)
pirofosforan(V) wapnia
krzemian cynku
krzemian litu
krzemian baru

CuCl2 -
Mg(NO3)2
K2CO3
PbSo4
FePO4

1

Odpowiedzi

2012-08-10T09:40:20+02:00

zad.1

kamień siny - siarczan (VI) miedzi (II) - woda 1/5
soda oczyszczona - wodorowęglan sodu
gips - siarczan (VI) wapnia - woda 1/2
sól gorzka  - siarczan (VI) magnezu - woda 1/7
sól glauberska - siarczan (VI) sodu - woda 1/10zad.2

fosforan (V) miedzi (II) - Cu₃(PO₄)₂
siarczan (IV) żelaza (III) - Fe₂(SO₃)₃
pirofosforan(V) wapnia - Ca₂P₂O₇
krzemian cynku - ZnSiO₃
krzemian litu - Li₂SiO₃
krzemian baru - BaSiO₃zad.3

CuCl₂ - chlorek miedzi (II)
Mg(NO₃)₂ - azotan (V) magnezu
K₂CO₃ - węglan potasu
PbSO₄ - siarczan (VI) ołowiu (II)
FePO₄ - fosforan (V) żelaza (III)

3 4 3