1. Który ze związków chemicznych: tlenek glinu Al2O3, czy tlenek miedzi Cu2O ma większą zawartość procentowo metalu (procent masowy)? wykonaj obliczenia.
2. Wiedząc, że stosunek masowy do tlenu siarki wynosi 2:3, ustal i napisz jego wzór sumaryczny oraz nazwę.

1

Odpowiedzi

2010-04-13T21:46:03+02:00
1. m Al₂O₃ = 2* 27g + 3*16g = 54g + 48g = 102g
[(2*27):102]*100% = (54:102)*100% ~ 53%
m Cu₂O = 2*64g + 16g = 128g + 16g = 144g
[(2*64):144]*100% = (128:144)*100% ~~ 89%
Odp: Tlenek miedzi zawiera więcej metalu niż tlenek glinu.

2. mS:mO = 2:3
Ponieważ wartościowości siarki to II, IV i VI, więc skrócą się z tlenem (zawsze II) i przy S nie będzie nic stało. Zatem:
mS= 32g
mO= 16g
32:(16x) = 2:3
32g S ----- 2
16*x gO -- 3
32*3 = 16x *2
96 = 32x /:32
x = 3

wzór sumaryczny: SO₃
nazwa: tlenek siarki (VI) lub trójtlenek siarki