Proszę przetłumaczyć mi to na język angielski, może być nieco mową potoczną. Ważne, żeby było składnie i nie z translatora.
Nie musi być dosłownie, chodzi mi o sens. ;)

Opowiem o katastrofie z 10 kwietnia. Wiem, że wszyscy o tym mówią.
Nie jestem fanką polityki, też niewiele się na niej znam, ale wiem, że można wyrazić swoje zdanie.
Uważam, iż ta tragedia przyczyniła się do zjednoczenia Polaków. Pokazaliśmy, że w trudnych chwilach możemy być jednością. Szkoda, że tylko wtedy.
To jest okropne doświadczenie dla rodzin ofiar, całego naszego narodu.
Z drugiej strony uważam, że to nie był przypadek, ale nie wiem, nie byłam tam. Więc nie powinnam tego oceniać.
Denerwuje mnie, że ciągle mówią o tym w tv, wiem, że to straszne, ale nie należy przesadzać.
Niektórzy, który krytykowali p. Kaczyńskiego teraz bardzo go żałowali, mimo, iż niewiele zrobił w państwie to jest jednak okropne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T20:34:25+02:00
I'll tell you something about disaster from 10th April. I know that everybody is talking about it.
I'm not the fan of politics, I also don't know so much about it, but I'm sure that one can express yourself. I think that the tragedy have contributed to unification of Poles. We've showed that in hard times we can be a unity. It's a pity, that only then (in difficult times).
It's a terrible experience for families of casulties, for our whole nation.
On the other side I think that it was not an accident. However I shouldn't assess it, I wasn't there.
It annoys me that everybody in TV is talking about it. I know, that it is scary, but we shouldnt exaggerate.
Some of people who criticised mr Kaczyński, now fell sorry about that, even though he didn't do a lot in our country. It is horrible.