Odpowiedzi

2010-04-13T20:29:19+02:00
P = pi r^2

a) 49pi
b) 9/25pi
c) 0,16 pi
d) 1.44 pi
e) 1/4 pi^2
f) 6 pi
g) 25*2 = 50 pi
4 4 4
2010-04-13T20:34:59+02:00
Zaczne od tego wzór na pole koła=IIr2 II=3,14.a) P=II7do2
P=49IIcm2
lub
P=49*3,14=153,86cm2

b) P=II3/5 do 2
P=9/4 II cm 2

c)P=II 0,4 do 2
P=0,16 II cm 2

d)P=II 1,2 do2
P=1,44 II cm 2

e)P=II 1,2II do 2
P=????

f) P= II pierw6 do 2
P=6 II cm2

g) P= II 5pierw2 do 2
P= 25*2 II cm
P=50 II cm 2
5 4 5