Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T20:26:53+02:00

Teheran

W listopadzie 1943r.odbyło się spotkanie przygotowawcze do konferencji w Teheranie . Było to spotkanie ministrów spraw zagranicznych : W. Mołotowa (ZSRR) , Cordella Hulla (USA) i Anthony Edena (Anglia) .
Wynik owego spotkania był następujący :
· Potwierdzono zamiar walki z Niemcami , aż do ich kapitulacji ,
· Przyjęto koncepcje odbudowy państwa austriackiego ,
· Zapowiedziano ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich , co stało się podstawą do utworzenia po wojnie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ,
· Zapowiedziano podjęcie prac w celu zorganizowania konferencji na temat powołania do życia organizacji , która zapewniała by narodom świata pokój i bezpieczeństwo .

W okresie 28 listopada – 1 grudnia 1943r. odbyła się konferencja w Teheranie z udziałem F.D. Roosevelta (USA) , W.Churchilla (Anglia) oraz J. Stalina (ZSRR) . Zawarto na niej 5 tajnych porozumień :
1. Uzgodniono pomoc partyzantce w Jugosławii .
2. Uznano potrzebę przystąpienia Turcji do wojny po stronie aliantów
( formalnie w lutym 1945r. Turcja wypowiedziała wojnę Niemcom ) .
3. Przyjęto gotowość ZSRR do natychmiastowego wypowiedzenia wojny
Bułgarii .
4. Przyjęto nawiązanie ścisłej współpracy z dowództwem radzieckim . ZSRR
po zwycięstwie nad Niemcami przystąpi do Wojny z Japonią .
5. Uznano lądowanie aliantów we Francji w maju 1944r. I początek równoległej
ofensywy na froncie wschodnim .

Sprawa polska – ustalenie granic państwa polskiego

Granica zachodnia – w przypadku granicy zachodniej przyszłego państwa Polskiego , nie było rozbieżności . Wysunięto koncepcje przesiedlenia Niemców za linię Odra – Nysa .

Granica wschodnia –w przypadku granicy wschodniej przyszłego państwa Polskiego , zapowiedziana została przez w.Churchila linia Curzona . J. Stalin zażądał jednak włączenia Prus Wschodnich do ZSRR , jednakże Curchill zgodził się na wcielenie do granic ZSRR Litwy .W Teheranie nie podjęto wiążących decyzji w sprawie polskiej , a w protokole zapisano jedynie co następuje :
„Przyjęto w zasadzie , że siedziba państwa i narodu polskiego winna się znaleźć między tak zwaną linią Curzona a linia rzeki Odry , z włączeniem w skład Polski Prus Wschodnich i prowincji opolskiej . Jednakże ostatecznie wytyczenie granic wymaga dokładnych studiów i w niektórych regionach ewentualnego przesiedlenia ludności”.
2010-04-13T20:27:04+02:00
1. 1 września 1939- 8 maja 1945
2. Westerplatte mjr. Henryk Sucharski 1-7 września
Warszawa Juliusy Rommel 8-27 września
Bzura gen. Tadeusz Kutrzeba 9-20 września
Mława 1-3 września

5. SS- sztafety obronne
NSDAP- Narodowosocjalistyczna Partia Niemiec
GG- Generalne Gubernatorstwo
AL- Armia Ludowa
AK- Armia Krajowa
PKWN- Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
PPR- Polska Partia Robotnicza
Gestapo-(Geheime Staatspolizei), nazistowska Tajna Policja Państwowa, utworzona przez H. Göringa po reorganizacji policji pruskiej. Jej szefem został R. Diels, a w roku następnym R. Heydrich.

9.4-11 II 1945 Jałta

po raz ostatni obrady w składzie: W. Churchill , F. Roosevelt i J. Stalin.
Miejsce obrad (Jałta) => rosnąca rola ZSRR.
Stalin -gospodarzem konferencji.
Konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie przez historyków nazywana jest konferencją "dwóch i pół"
Wielka Brytania grała znacznie mniejszą rolę
W świecie prym wiodą ZSRR i USA
Postanowienia:
Podział Niemiec na 4 strefy okupacyjne ( także Berlina):

amerykańską
brytyjską
francuską
radziecką.