Pomózcie..;//przetłumacz na j.angielski słowka moga byc pozamieniane jak sa zbyt trudne,ale zeby było mniej więcej tak ;]
Daaję naj oczywiście!!! ;]


Droga Redakcjo!
Piszę do Was z powodu waszego wtorkowego artykułu z dnia 12 marca 201o r. ,który zamiescieliscie w gazecie ,,WECTOR" .
Dotyczył on I Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.Skrytykowaliście w nim szkołę,uważając ,że ma niski poziom nauczania oraz niewykfalikowaną kadrę nauczycielską.Pisaliscie o tym ,że uczniowie w niej nie chcą się uczyc oraz ,że szkoła ta nie umię w pełni wykształcic osoby młode.
Osobiście się z tym nie zgadzam.Pisże ,aby uświadomic wam ,że to nieprawda.
Po pierwsze szkoła ta jest najbardziej lubianą i wybierana szkoła przez młodzież.Są w niej doskonałe warunki do nauki.
Po drugie pracują w niej wykfalifikowani nauczyciele,którzy w jak najlepszy sposób chca zachęcic uczniów do nauki tworzą wszelkie kółka zainteresowan.
Kolejnym argumentem ,będzie fakt,że jest ona połozona w pieknym miejscu co sprzyja nauce.
Następnym argumentem będzie fakt,że co roku wszyscy zdają maturę z dużą iloscia punktów co sprzyja dostaniu się na wymarzone kierunki studiów.
Konczac uwazam,ze zmienicie swój pogląd dotyczacy szkoły i w przyszłosci będziecie ukazywac ją w dobrym swietle.

Z poważaniem A.K

1

Odpowiedzi

2010-04-13T20:38:47+02:00
Dear draft,

I am writting to you, because of your tuesday article from the 12TH of March 2010, which was published in "Wictor" magazine. It deals to the I high school in Warsow. You critisised in this article, that this high school has low level of education and bad teachers. You said, that students don't want to learn in this school and it isn't able to teach the young people. Personally, I don't agree with you. I am writting to convict you, that isn't true. Firstly, this school is the most popular and often chosen by the youg people. There are good conditions to learn. Secondly, there are working good teachers, who are doing their best, to stimulate students to create rings of interest. This school is located in place with a lot of nature, which will provoke better exam results. The next argument will be the fact, that every year everyone passes the baccalurate with a large amount of points, which helps to go to the studies. Finishing, I think that you will change your opinion about this school and you will talk good about it.

Yours sincerely,
A.K.