Sporządź wykres(wykonaj obliczenie) funkcji f(x)=-0,5x(kwadrat), a następnie przesuń go:
a) wzdłuż osi y o 3 jednostki w górę
b) wzdłuż osi y o 2 jednostki w dół
c) wzdłuż osi x o 4 jednostki w prawo
d) wzdłuż osi x o 1 jednostkę w lewo

1

Odpowiedzi

2010-04-13T21:01:59+02:00
f(x)=-0,5x² podstawowa
a) f(x)=-0,5x² + 3
b) f(x)=-0,5x² - 2
c) f(x)=-(0,5x - 4)²
d) f(x)=-(0,5x + 1)²
Przesunąć na wykresie raczej dasz radę :P